Madách Irodalmi Színpad

Bemutatták a Szórványvilágot

A nagybecskereki Madách Irodalmi színpad szervezésében a nagybecskereki színház Kamaratermében a nemrégiben bemutatták Marcsók Vilma Szórványvilág c. kötetét.
A kötet a szerzőnő 1990 és 2017 között született írásait gyűjti egybe, ebből adódóan egy áttekintést kaphatunk a nagybecskereki és bánsági magyarság életéről és mindennapjairól, ebben a vészteljes időszakban.
A kötet igen részletesen feltárja a nagybecskereki magyar nyelvű oktatás helyzetét ebben az időszakban, de egy átfogó képet ad a város művelődési életéről is, valamint igen értékes helytörténeti írásokat is tartalmaz. A kötet utolsó részében viszont a szerzőnő 2014 és 2017 között született szépirodalmi írásai szerepelnek.
Marcsók Vilma Szórványvilág című könyve a székesfehérvári Vörösmarty Társaság gondozásában jelent meg.
Az irodalmi esten a szerzőnő ismertette, hogy egy újabb kötet előkészítésén dolgozik, amely portrékat fog tartalmazni.
Az irodalmi esten a könyvből a szerzőnő és Somorai Aranka olvastak fel részleteket.
Marcsók Vilma Bácspalánkán született. A nagybecskereki gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Tanszéken szerzett oklevelet. Magyar nyelv- és irodalomtanárként dolgozott. 1966-tól négy éven át volt az Újvidéki Rádió tudósítója. 1985-ben alapította meg az Ifjúsági Kísérleti Színpadot, melyet több éven keresztül igen sikeresen vezetett.
Jelenleg is több vajdasági magyar nyelvű lap állandó munkatársa.