Nastavak licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta

Državno poljoprivredno zemljište u Perlezu, Čenti, Melencima, Elemiru Tarašu i Lukićevu izdato je na današnjoj licitaciji po početnim cenama, koje su se kretale između 2.000 i 25.000 dinara – bez nabijanja cena.
Navešćemo primer Čente, gde je zemljište osrednjeg kvaliteta – 163,3 hektara izlicitirano za milion i 870.500 dinara, što daje prosečnu visinu godišnjeg zakupa od 11.433 dinara.
Licitacija će biti ponovljena sutra za zemljište u Botošu, gde su svi licinatni ponudili godišnju zakupninu dvostruko višu od početne. Najviše duplirane godišnje arende premašuju 52 hiljade dinara.
Od prikupljenog novca po 30 odsto uplaćuje se u budžet grada i AP Vojvodine, a 40 odsto u republički budžet.
Prosečna zakupnina u Perlezu, gde je zemljište kvalitetnije, je oko 24.000 dinara godišnje.
Sutra će biti ponovljena i licitacija državnog zemljišta u Katastarskim opštinama Banatski Despotovac i Klek.
M. S-n.

nastavak-licitacija-velika-zainteresovanost-za-botosku-zemlju