NOVA ODLUKA O TAKSI PREVOZU STUPA NA SNAGU

Regulisana usluga limo servisa

Nakon održane javne rasprave i verifikacije nadležnih organa, na teritoriji Grada Zrenjanina trebalo bi da počne da važi nova odluka o auto taksi prevozu putnika i limo servisu, koja će važiti narednih pet godina.
Između ostalog, ova odluka predviđa da preduzetnik koji se bavi taksi prevozom, pored uslova propisanih zakonom, mora da ima i vozačku dozvolu B kategorije, da ima zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa četvrtog stepena stručne spreme, i da ima radno iskustvo na poslovima vozača od najmanje pet godina.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju