NOVO SAVETOVALIŠTE U SEČNJU

Podrška za porodice i mlade

Centar za socijalni rad u Sečnju dobija „Savetovalište za porodicu, prevenciju i tretman poremećaja ponašanja kod dece i mladih” uz pomoć projekta koji finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, prenosi NMR info.
Reč je o novoj, specijalizovanoj usluzi u sistemu podrške pojedincu i porodicama.
– Deci, mladima i porodicama omogućiće se da uspostave kontrolu nad konfliktom, da postignu funkcionalnu komunikaciju, kao i kvalitetne promene u partnerskoj realizaciji i realizaciji roditelj–roditelj, roditelj–dete. Usluge Savetovališta su besplatne i pružaće se u prostorijama Centra za socijalni rad dva puta nedeljno, sredom i petkom od 10 do 15 časova – izjavio je Đuro Đurić, v.d. direktora ove ustanove, prenosi NMR info.

L. Z.