ODRŽANA DESETA SEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Vlast o razvoju, pitanja opozicije bez odgovora

Izmene i dopune urbanističkih planova za Zrenjanin i sela bile su glavne tačke na sednici Skupštine grada održanoj u utorak, 29. juna. Pažnju opozicionih odbornika privukla je i odluka da grad preuzme objekte koje su do sada koristili Apoteka i Dom zdravlja. Pitanja koja su postavljali i ovoga puta ostala su bez odgovora odbornika vladajuće većine i predstavnika izvršne vlasti.

PLANOVI I KADROVSKE PROMENE
Pedeset troje odbornika u utorak glasalo je za sedam odluka o donošenju, izmeni ili dopuni urbanističkih planova gradskih zona i naseljenih mesta, dok su se četiri tačke odnosile na kadrovske promene.
Za vršioca dužnosti direktora JP „Gradska stambena agencija” izabran je dosadašnji izvršni direktor, Dragomir Radovanac. Na čelu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina „Most” ostaje diplomirana psihološkinja Nevena Montresor, koja je do sada obavljala funkciju vršiteljke dužnosti.
Usvojene su odluke o izmenama i dopunama planova radne zone „Jugoistok I”, „Male Amerike”, „Bagljaša”, naselja „Berbersko-bolnica”, Aradca i plana za dalekovod 110 kv TS Perlez – TS Zrenjanin 2. Takođe je usvojena i odluka o izradi plana za obilaznicu oko Orlovata koja podrazumeva i novi drumski most preko Tamiša.
Zamenik gradonačelnika Saša Santovac je istakao da je usvajanje urbanističkih planova važno za razvoj sredine.
– Izmenama plana „Berbersko-bolnice” omogućićemo sugrađanima u Igmanskoj ulici normalne uslove za život, odnosno formiranje dela parcele na kojoj će se u narednom periodu graditi put, kanalizacija i urediti vodovodna mreža – rekao je Santovac.
Odbornici su potvrdili i Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada za 2020. godinu – konsolidovani završni račun, na osnovu kojeg su utvrđeni ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima (4.858.313.000 dinara), kao i ukupni rashodi
(4.748.031.000 dinara).

OBJEKTI APOTEKA SE DAJU GRADU
Najviše polemike izazvao je Predlog da se izmeni odluka o osnivanju JKP „Gradska toplana”. Brisane su odredbe koje se tiču distribucije gasa jer je gasovod preuzeo „Srbijagas”. Usvajanjem Predloga da se oduzmu prava korišćenja na nepokretnostima Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov” i „Apoteci” Zrenjanin, stekli su se uslovi da se objekti u nekoliko sela i gradu, a koji su sada prazni i napušteni, daju na upravljanje Gradskoj stambenoj agenciji koja će ih dati u zakup.
Oštar komentar ove odluke uputio je odbornik Aleksandar Korovljev („Dosta je bilo” – DJB).
– Zatvorene su apoteke u Botošu i Banatskom Despotovcu i ovo će se dogoditi svakoj apoteci koja ne pravi profit. Na to smo ukazivali kada se potpisivao ugovor o koncesiji sa „Apotekom Janković”. Profit se traži tamo gde ne sme da ga bude – u zdravstvu.
Umesto da se rad apoteka finansira iz budžeta, one se gase. Para ima, samo nisu opredeljene. Budžetom je za poboljšanje zdravstvene zaštite predviđeno svega dva miliona dinara, a za pomoć javnom preduzeću koje naplaćuje pijačarinu i parking tri puta više. Jasno se vidi da je prioritet održavanje nefunkcionalnih javnih preduzeća sa nagomilanom partijskim kadrom – istakao je Korovljev.

ŠTA SE GAJI KOD „LINGLONGA”?
Odbornica Svetlana Vukobratović Novković (DJB) pitala je, između ostalog, koliko je para prikupljeno u protekle dve godine od prodaje „zrenjaninskog piva” i koji su koraci preduzeti po pitanju aktiviranja pivare. Zanimalo ju je i kakvo je zdravstveno stanje nekoliko desetina kineskih radnika koji su zahtevali zbrinjavanje u zrenjaninskoj Bolnici, a koji su kasnije prebačeni u Beograd, kao i to da li Zrenjaninci treba da strahuju od novog soja virusa korona. DJB se pita i šta stranci gaje na delu parcele blizu gradilišta „Linglonga”, da li, i kome plaćaju zakup tog dela državnog poljoprivrednog zemljišta.
Istakla je i da nedavno usvojeni Prostorni plan Srbije napominje da je Vojvodina podeljena na regione i da po tome Zrenjanin pripada novosadskom aluvionu sa slivom Dunava i Tise.
– Šta to znači za Grad – pitala je Vukobratović Novković.

Miroslava Malbaški