ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA GRADA ZRENjANINA – ANALIZA NAKON PRVIH DEVET MESECI OVE GODINE POKAZALA JE DA SE BUDžET DOBRO PUNI

Izabrana nova lokacija za objekat namenjen smeštaju prognanih lica

Na području Grada Zrenjanina ubrano je, u razdoblju od januara do kraja septembra, 12 milijardi i 249 miliona i 175.954 dinara javnih prihoda, što je za 5,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog novca u gradski budžet slilo se tri milijarde i 96,3 miliona dinara, za 8,44 odsto više nego u istom periodu prošle godine. To su podaci iz budžetskog izveštaja, koji je, kao devetomesečni presek, u sredu, 27. oktobra, analizirala Skupština grada Zrenjanina na svom 31. redovnom zasedanju.
Izdvojićemo još nekoliko cifara. Transferi sa viših nivoa vlasti od 275,75 miliona dinara čine 8,9 odsto ukupnih prihoda. Najvećim delom radi se o troškovima zbrinjavanja izbeglih i interno raseljenih lica. Od izdavanja u zakup poljorivrednog zemljišta u državnoj svojini, oprihodovano je 42,3 miliona dinara, od čega se 40 procenata slilo u gradski budžet.
– Budžet Grada jača više godina uzastopce, a sada smo za tri kvartala oprihodovali koliko za 12 meseci pre četiri godine. Posebno raduje to što su izvori novca zdravi. Rastu porez na dohodak i kapitalni dohodak, imovinu, zarade i kapitalne dobitke, pošto raste i osnova za njihovo ubiranje.
M. Stojin & M. Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju