OSNOVNI SUD DOMAĆIN SKUPA KOJI JE OKUPIO PREDSTAVNIKE SUDOVA IZ CELE ZEMLJE: Medijacija može rasteretiti pravosuđe

Kako unaprediti alternativno rešavanje sudskih sporova – odnosno postupak medijacije u domaćem pravosuđu – bila je jedna od glavnih tema obuke koju je u saradnji sa Pravosudnom akademijom održana za predstavnike oko 20 viših i osnovnih sudova Srbije u Kaštelu „Ečka“, 19. i 20. marta. Ovo predavanje je deo dvogodišnjeg projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ koji sprovodi konzorcijom predvođen Britanskim savetom, uz nadzor Vrhovnog kasacionog suda. Projekat je počeo u septembru 2018, a finansira ga Evropska unija. 


Zrenjanin nije slučajno odabran za mesto održavanja skupa, budući da se oni i sprovode u saradnji sa najorganizovanijim sudovima, a zrenjaninski Osnovni sud nalazi se među tri-četiri takva u zemlji, navodi ekspert za obuke u pravosuđu Marko Jovanović, koji sprovodi projekat „EU u Srbiji – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.
– Projekat se sastoji od tri oblasti. Najpre, sa osnovnim i višim sudovima radimo na smanjenju broja starih predmeta, i na mesečnom nivou pratimo koliko su uspešni u tome. Zatim, pomažemo ujednačavanje sudske prakse kako bi ista pravna pitanja rešavali na ujednačen način. I na kraju, radimo na sistemskom uvođenju medijacije što bi smanjilo opterećenost sudovima predmetima. Predviđeno je da svi sudovi imaju info-službe koje bi upoznavale građane sa prednostima medijacije, ali trenutno one rade samo u nekim sudovima, sa različitim nivoima uspeha.

Upravo je svrha ove dvodnevne radionice u Kaštelu da predstavnici sudova, koji su angažovani u info-službama, razmene iskustva po tom pitanju – kaže Marko Jovanović, dodavši da će po završetku projekta ove obuke postati deo redovnog programa Pravosudne akademije.


U Osnovnom sudu u Zrenjaninu postoje opremljene prostorije za medijaciju, kao i info-služba, gde se građani mogu raspitati o samom postupku, izjavila je Vladislava Stefanović, portparolka ovog suda.

M. Maričić

Foto: J. Nj. Drndak