OSNOVNI SUD U ZRENЈANINU: ZLATOJE ANKIĆ, VRŠILAC FUNKCIJE PREDSEDNIKA, O RADU U PRETHODNOM PERIODU, REZULTATIMA I PROJEKTIMA…

Naša ustanova je među10 najboljih u pravosuđu

Transparentno i dostupno sudstvo jedno je od osnovnih strateških ciljeva i prioriteta zrenjaninskog Osnovnog suda. Internet portal Suda je proglašen za jedan od najkvalitetnijih u pravosuđu, jer se svakodnevno ističe sve što je građanima važno. Prema rečima Zlatoja Ankića, v.f. predsednika ove ustanove, redovno objavljuju sva dešavanja koja su obeležila rad i postupanje u Sudu. Naš sagovornik se pohvalio i dobrim rezultatima za prethodni period uprkos redukovanom režimu rada tokom vanrednog stanja od 18. marta do 8. maja.

Na koji način ste prilagodili rad Suda od proglašenja vanrednog stanja?
– Pojedini državni službenici i nameštenici su radili od kuće i uvedeno je dežurstvo. Sudije su dolazile u toku dana prema utvrđenom rasporedu. Postupalo se u krivičnim i građanskim, naročito pritvorskim predmetima. U tom periodu naš rad je pohvalio Apelacioni sud u Novom Sadu, jer su sudije tokom vanrednog stanja uradile veći broj predmeta od njihovog priliva. S obzirom da je radio manji broj sudija (postupalo je 20 umesto 25), zadovoljan sam rezultatima. Pravosudna straža zaposlenima i strankama pri ulasku u palatu pravde toplomerima meri temperaturu. Jednom ili u toku dve nedelje uručujemo maske, imamo sredstva za dezinfekciju…

Da li je to uticalo i na rešavanje predmeta?
– Samo u sudećim materijama (parnica, sporovi iz radne materije, porodični postupci, krivična materija) u odnosu na 2019, broj predmeta se znatno povećao. Sudećih predmeta u 2020. godini je bilo više za 1.110. Prošle godine, gledajući sve materije, bilo je ukupno 26.643 predmeta, a rešeno 23.025. Ukoliko dođe do izbora novih sudija, sudije će se rasteretiti po broju predmeta. Visoki savet sudstva (VSS) je raspisao oglas za petoro sudija i u toku su i razgovori za njihov izbor. Iz našeg Suda je konkurisalo sedam sudijskih pomoćnika. Voleo bih da budu izabrani i da zasluženo dobiju status sudija. U proseku imaju oko 250 predmeta u radu, što je više u odnosu na 2019. godinu.

Kako je sada organizovano radno vreme?
– Radno vreme je od 7.30 do 15.30 časova. Stranke redovno dobijaju sve odluke koje su im potrebne. Sudije zakazuju rasprave, glavne pretrese, postupaju u predmetima, ali uz poštovanje protivepidemijskih mera.

Da li ste zadovoljni programom „Implementacija formule za vrednovanje predmeta po težini”?
– Osnovni sud je prvi imao tu čast da taj program implementira u AVP program Suda. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da se ta formula pokazala kao dobar primer i da u budućnosti to treba implementirati u ostalim sudovima, jer sudije imaju ravnomerno raspoređene predmete po težini po kojima postupaju. Ne može se reći da je neko dobio više težih predmeta zaredom (to su npr. svojinski ili tekovinski predmeti), a da je neko dobio predmete spora male vrednosti koji su manje složeni.

U kojim projektima još učestvuje Vaša ustanova?
– Poslednji i uspešan projekat koji se privodi kraju, a traje već dve godine, jeste kreiranje sudskog budžeta. U projekat su uključeni Prvi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Požarevcu i naš Sud. Učestvuju državni službenici koji broje predmete, kao i radnje koje su preduzete u tim predmetima, te koliko je vremena i novca potrebno da se utroši za svaki konkretan predmet. Prošle godine smo održali prvu onlajn konferenciju „Otvorena vrata pravosuđa”. Kreatori su bili naše sudije u krivičnoj i građanskoj materiji, a građani su mogli da postave pitanja sudijama i da se upoznaju sa radom Osnovnog suda.

Na čelu Suda ste sedam godina. Na šta ste najviše ponosni?
– Kada sam došao na mesto predsednika Osnovnog suda vodio sam se time da svakom zaposlenom omogućim da se iskaže na poziciji na kojoj bi najviše voleo da radi. Na prvoj sednici, svojim kolegama sam saopštio da sam prvi među jednakima, da sam i dalje sudija i da takav želim da ostanem. U razgovoru sa najbližim saradnicima, predsednicima odeljenja i zamenicima predsednika Suda ukazao sam u kojim referadama bi svaki od sudija dao najbolje rezultate. Verujte mi da sam u tome uspeo. Iako na početku nisu bili saglasni, kasnije su svi iskazali želju da ostanu da sude u tim referadama. Sud je dao dobre rezultate, i postao je među 10 najboljih osnovnih sudova. Ponosan sam na činjenicu da je bilo mnogo projekata prethodnih godina, a u pogledu najmanjeg broja ukinutih odluka zauzimamo vodeće mesto. Osnovni sud u 2020. nije imao nijedan IV predmet (odnosi se na grejanje, struju) jer su dati javnim izvršiteljima na postupanje.

Visoki savet sudstva Vas je predložio ponovo za predsednika ovog Suda, na osnovu konkursa, a nakon što Vam je istekao mandat. Međutim, ovaj predlog nije formalno potvrđen na sednici Narodne skupštine Republike Srbije u decembru 2020. godine. Kako komentarišete potez poslanika?
– Iako sam dobio apsolutnu većinu kolega, najvišu ocenu VSS i podršku Odbora za pravosuđe, na sednici Narodne skupštine 23. decembra predlog VSS za predsednika suda je bio skinut sa dnevnog reda. Naime, narodni poslanik koji me je osporio, ne samo da nije obrazložio svoj predlog, nego ni moje prezime nije dobro izgovorio. Ja se ne prezivam Antić, nego Ankić. I dandanas ne znam šta se desilo. Ipak, odlukom predsednika Višeg suda u Zrenjaninu, imenovan sam za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda na period od šest meseci, odnosno do izbora predsednika Suda.
Za mene je najvažnije što su mi kolege ukazale poverenje, te moj rad u prethodnom periodu nije bio uzaludan. Sud se prepoznaje po dobrim rezultatima, imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i republičkim organima. Iz ovog Suda je izabrano četvoro sudija u Viši sud, što govori o njihovom kvalitetu i predstavlja merilo mog rada.
Iva Isakov