PO ZAHTEVU BANKARA STEČAJ U „METALPROGRESU”

Bankrot neminovan
Na zahtev Vojvođanske banke kao najvećeg poverioca, nad „Metalprogresom“ nekada renomiranom fabrikom za proizvodnju mašina alatljika, pokrenut je stečajni postupak. Od stečajnog upravnika Vasilija Jovanovića saznajemo da ova firma nema radnike da je bankot neminovan.
Po upravniku, postupak koji sledi trebalo bi da utvrdi modalitete prodaje imovine stečajnog dužnika, a podrazumeva se konačno utvrđivanje nespornih potraživanja. „Metalprogresov“ račun je u blokadi neprekidno 1.096 dana. Krajem avgusta iznos blokade bio je 120,7 miliona dinara.
Kao što je poznato, po zahtevu Vojvođanska banke početkom avgusta prodat je deo mašina „Metalprogresa”. Pošto je pretila opasnost da dobar deo opreme ove fabrike shodno propisima ode budzašto, bankari su odlučili da pokrenu stečaj i u postupku bankrota za sebe ali i druge poverioce, spasu šta se spasiti može.
M. Stojin