POLICIJA APELUJE NA GRAĐANE

Pirotehnika je opasna

Policijska uprava u Zrenjaninu apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih osoba i na mestima koja za to nisu predviđena, kao što su pijace i ulične tezge.
U apelu se podseća da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Takođe, vatromet mogu da priređuju samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji, uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Policijska uprava ukazuje da, usled nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda, kao i da se time izaziva opasnost od požara i eksplozija.
– Fizička i pravna lica koja neovlašćeno prodaju pirotehnička sredstva biće sankcionisana u skladu sa zakonom, a pirotehnička sredstva biće oduzeta – kaže se na kraju saopštenja Policijske uprave.