„PREKON” NIJE DOKAZAO INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA GRADA ZRENJANINA DA NE UTIČE ŠTETNO NA ŽIVOTNU SREDINU

Zabrana rada za sada ostaje na snazi – građani prestali da se žale
Firma „Prekon” još nije dostavila gradskom Odeljenju inspekcija rezultate ispitivanja koji dokazuju da svojim postrojenjem ne utiče štetno na životnu sredinu, saopštili su iz ovog Odeljenja za naš list 28. septembra. Time je ostala na snazi privremena zabrana „Prekonu” da obavlja proces prečišćavanja otpadnih gasova, a koju je zrenjaninska inspekcija izrekla 14. avgusta.
– Na osnovu kontrolnih inspekcijskih nadzora, utvrđeno je da je postrojenje prestalo sa radom 17. avgusta. Od 18. avgusta do 23. septembra Odeljenje inspekcije nije zaprimilo nijednu predstavku građana o neprijatnim mirisima nastalih usled rada „Prekona” – navodi Inspekcija Gradske uprave.
M. Maričić

Opširnije u štampanom izdanju