PRIJAVITE SE: MENSA Srbije zakazala termin za IQ testove u Zrenjaninu

U subotu, 8. aprila, Mensa Srbije održaće testiranje IQ u Zrenjanin, tačnije u Elektrotehničkoj i gradjevinskoj školi “Nikola Tesla” (Narodnog fronta 1), u 14 časova. Prijave su od 13:30.

Da bi mogao da se prijavi na testiranje, zainteresovani mora imati bar 17 godina. Testirati se može tri puta, a minimalni razmak između dva testa mora biti godinu dana. Kandidati koji žele da testiraju svoju inteligenciju na testiranjima u organizaciji Mense Srbije moraju da daju Mensi Srbije svoj jedinstveni identifikacioni broj iz zemlje čiji su državljani (za građane Srbije je to JMBG), za potrebe sprovođenja kontrole broja testiranja kojima je kandidat prisustvovao. Uplata se vrši na način objavljen uz ostale informacije o konkretnom testiranju.

Prilikom dolaska na testiranje zainteresovani treba da ponesu dokument koji će poslužiti za njihovu identifikaciju – lična karta, indeks, vozačka dozvola, vojna legitimacija, izbeglička legitimacija ili bilo koji drugi dokument u kome se nalazi matični broj (JMBG). Maloletni mogu na uvid doneti i zdravstvenu knjižicu ili povlasticu za vožnju ili neki treći dokument. Kandidati moraju sa sobom imati i dokaz o uplati (opšte uputstvo za uplatu naknade je na sajtu mensa.rs), hemijsku olovku. Lični podaci kandidata se pred samo testiranje prikupljaju isključivo za potrebe identifikacije i mogućnosti kontaktiranja kandidata i budućih članova. Mensa Srbije koristi prikupljene podatke isključivo za sopstvene potrebe i tretira ih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Iz Mensa Srbije mole za strpljenje kandidata na samom testiranju.

-I pored svih naših napora da se prijem kandidata odvija što brže, formiranje grupa za testiranje, provera prava na testiranje i identifikacija mogu stvoriti gužvu.Rezultati će stići poštom za nekoliko nedelja, na adresu koju ste vi naznačli, a koja mora biti na teritoriji Republike Srbije. Razlog što ćete morati da čekate na Vaše rezultate je u tome što sve testove pregleda isključivo jedna osoba – ovlašćeni psiholog Mense Srbije. Na ovaj način je obezbeđena potpuna tajnost testiranja – Vaše rezultate znate samo Vi i psiholog. Ne prave se nikakve liste rezultata i ne objavljuju se na bilo koji drugi način – napominju iz te organizacije.

Kakav je Mensa test?

-Mensino testiranje u Srbiji predviđa vreme rešavanja od 40 minuta. Pre samog zadavanja testa voditelj testiranja će uputiti kandidate u to kako se test rešava i proći će primere testa zajedno sa kandidatima uz detaljno objašnjenje svakog primera. U tom periodu kandidati će moći glasno da postavljaju pitanja oko principa i forme rešavanja zadataka. Tokom zvaničnog testiranja takva pitanja se ne mogu postavljati.

-Ukupno ima 36 zadataka. Svi problem – zadaci se sastoje od 3×3 matrice jednostavnih geometrijskih figura, od kojih je poslednje polje (u donjem desnom uglu) prazno. Cilj je pronalaženje adekvatnog rešenja koje bi kompletiralo logiku matrice, time što se umesto praznog polja bira jedno od 8 ponuđenih odgovora (1-8).
Kod jednostavnijih problem – zadataka samo jedan parametar igra ulogu (npr. forma figure), kod složenijih dva (npr. forma i osenčenost) ili tri (npr.forma,osenčenost i broj). Test je konstruisan tako da je prisutna rastuća kompleksnost problema, od jednostavnijih ka složenijim.
Prema Mensinim kriterijumima, svaki zadatak nosi podjednak broj poena bez obzira na težinu. Tačan odgovor se iskazuje upisivanjem jednog od 8 ponuđenih odgovora. Nema negativnih poena. Ukupno vreme rešavanja je 40 minuta.

-Mensin kriterijum za članstvo je postignuće na testu koje odgovara postignuću koje postiže 2% populacije (ili manje od 2%). Primenjuje se neverbalni test čija uspešnost rešavanja ne zavisi od stepena obrazovanja. Test je visoko zasićen “g-faktorom” tj. faktorom opšte inteligencije.