PRODAJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PRVI PUT PO NOVOJ SKUPŠTINSKOJ ODLUCI

Početne cene – na osnovu procene Poreske uprave

Grad Zrenjanin ponudio je investitorima više od 401.000 kvadratnih metara (40 hektara) neizgrađenog, komunalno opremljenog zemljišta na sedam lokaliteta. Otvaranje ponuda zainteresovanih da budu deo ovog ambicioznog projekta gradske administracije biće 25. maja. Kupci potpisuju ugovor sa gradonačelnikom.
O ovom postupku, po mnogome različitom od dosadašnje prakse, govori zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
– Generalno, cilj je privući što više investitora i time obezbediti razvoj privrede, zapošljavanje naših ljudi i građevinske operative. Radimo po Odluci o otuđenju građevinskog zemljišta kojim raspolaže grad, iz februara meseca, na osnovu koje je izrađen Program za ovu godinu. Novina je precizirana obaveza kupca zemljišta da za pet godina podigne objekat koji je nameravao, naravno sa svim uslovima koje zahteva Zakon o planiranju i izgradnji. Drugi kvalitet Programa jeste zabrana stavljanja zemljišta u dalji promet. Naravno, procenili smo da postoji dovoljno interesovanje investitora za podizanje proizvodnih, skladišnih, logističkih, ugostiteljskih, tržnih centara i drugih objekata i stambeno poslovnih zgrada – kaže Santovac u razgovoru za naš list.
Najveći pojedinačni lokaliteti su u radnoj zoni „Severozapad Elemir 1” – 247.973 kvadratna metra i u radnoj zoni „Plinara” – 22.510 kvadratnih metara.
– Odluka omogućava popust od 30 procenata za investitore koji ponude jednokratno plaćanje. Oni koji za zemljište ponude do milion dinara nudimo plaćanje u 12 rata. Ako je vrednost zemljišta četiri, odnosno osam miliona dinara, investitori će moći da plate u 24, odnosno 36 mesečnih rata. Jedan investitor može konkurisati na više lokacija – precizira zamenik gradonačelnika.
Početna cena zemljišta namenjenog podizanju privrednih objekata je 943,50 dinara. U ulici Uroša Predića, gde se planiraju objekti porodičnog stanovanja cena je 3.251,30, odnosno 2.568,50 dinara po kvadratnom metru.
Svi lokaliteti i parcele na njima uneti su u planove generalne/detaljne regulacije i snabdeveni komunalnom i energetskom infrastrukturom.
Zainteresovani za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta dužni su da uplate depozit od 50 hiljada dinara.
Obaveštenja o pojedinostima iz javnog oglasa mogu se dobiti na telefon broj 315–0058.M. Stojin

M. Stojin