PUNE RUKE POSLA ZA POLJOČUVARE: U NADLEŽNOSTI PODRUČJE OD 100 HILJADA HEKTARA

Lopovi haraju banatskim šumama

Od početka godine poljočuvarska služba na području Grada Zrenjanina ima brojne obaveze. Obilaze teren, otkrivaju uzurpirano zemljište i sprečavaju požare. Najveći problem predstavlja bespravna seča drveća gde nastaju i najveće štete. Lopovi prosto haraju ove zime u šumskom pojasu, posebno u priobalju reke Tamiš na potezu Botoš-Tomaševac-Orlovat.
– Ovih dana osujetili smo jednu tako veliku i organizovanu krađu u kojoj je posečeno 18 kubnih metara drva, što je ogromna šteta za ionako slabo pokriveno šumsko područje u ovom regionu- kaže Branislav Lazić, rukovodilac Poljočuvarske službe u Zrenjaninu.
Kako navodi, krađe se obično događaju pod okriljem noći. Međutim, sreća je što je Poljočuvarska služba sve bolje organizovana i na licu mesta otkriva lopove.
– Oduzimamo motorne testere, imali smo i pet krivičnih prijava. Oduzimamo i isečeno drvo. Šumokradice su uglavnom sa našeg područja, ali sve češće dolaze i sa drugih lokaliteta. Moram da istaknem odličnu saradnju sa policijom i nadležnim pravosudnim organima. Oni u ovakvim prilikama brzo izlaze na naš poziv i zajedničkim akcijama pokušavamo da zaustavimo ovu najezdu lopova – nastavlja Lazić i napominje da je trenutno u ovoj službi zaposleno tridesetak ljudi koji pokrivaju sva naseljena mesta na području Grada Zrenjanina. Angažovanim licima je ukazano još veće poverenje i obezbeđena im je adekvatnija stimulacija za odgovoran rad na terenu.

Kako nas je u razgovoru podsetio poslovođa u Poljočuvarskoj službi, Blagoje Bogdanović, sve češći su podmetnuti požari, krađa stoke, pa i uzurpacija zemljišta, kako organičnih površina, tako i ledina koje se pretvaraju u njive ili građevinsko zemljište.
– Jedan slučaj uzurpacije nedavno je otkriven u Melencima. Velika površina pašnjaka pretvorena je u građevinsko zemljište i to bez bilo kakve dokumentacije. Naravno, reagovali smo, napisali prijavu, a nadležni istražni i pravosudni organi će reći poslednju reč- rekli su nam zaposleni koji obajljaju odgovoran posao.
Poljočuvarska služba na području Zrenjanina deluje desetak godina i u potpunosti je opravdala svoje postojanje. Pokazalo se da posao koji obavlja predstavlja nužnu potrebu u zaštiti područja koje prelazi sto hiljada hektara.

N. Božović