SLUČAJ DR RUŽICE OMALjEV: SUD PRESUDIO U KORIST DOMA ZDRAVLJA „DR BOŠKO VREBALOV”

Od doktorke traže da plati porodiljsko odsustvo

Osnovni sud u Zrenjaninu je, 9. aprila, doneo odluku da dr Ružica Omaljev, specijalista ginekologije i akušerstva zaposlena u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović”, na ime naknade štete, isplati Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov” (tužiocu – bivšem poslodavcu) 212.599 dinara za porodiljsko odsustvo, za vreme njene specijalizacije u toj ustanovi 2012. godine. Tužbeni zahtev tužioca Sud je delimično usvojio kao osnovan, navodi se u presudi u koju je redakcija lista „Zrenjanin” imala uvid.

DUPLO DUŽI RAD
Tadašnji rukovodilac Doma zdravlja je 5. septembra 2017. godine podneo tužbu protiv doktorke Omaljev radi naknade štete, navodeći da je tužena bila zaposlena kod tužioca na radnom mestu doktor medicine na specijalizaciji sa kojim je zaključila ugovor o upućivanju na specijalizaciju, a čime je preuzela obavezu da, ukoliko jednostrano raskine ugovor, odnosno ukoliko prekine specijalizaciju, nadoknadi sve naknade u bruto iznosima, navodi se u presudi, kao i to da je dr Omaljev 23. juna 2017. godine tražila sporazumni raskid ugovora o radu.
Za bivšeg poslodavca, odnosno rukovodioca te ustanove, odluka je bila neprihvatljiva jer bi se, po njegovom mišljenju, prekinula specijalizacija koja je uveliko završena i to bi predstavljalo kršenje odredbi, te je zahtev tužene smatran jednostranim raskidom ugovora o radu.
Podsećamo da je dr Ružica Omaljev veći deo specijalizacije (60 odsto – 30 meseci) radila kao lekar i specijalizant u Bolnici, dok je ostatak (40 odsto – 18 meseci) radila u Domu zdravlja. Prema nalazu veštaka, period specijalizacije kod tužioca, van perioda porodiljskog odsustva, jeste jedna godina, devet meseci i 22 dana. Kako je tužena izjavila za naš list, u toj ustanovi je nakon položenog specijalističkog ispita radila tri godine i 14 dana, što je gotovo duplo duže nego što je, kod tužioca, trajala specijalizacija.

NEPRAVDA PREMA ŽENI I MAJCI
– Imala sam prevremeni porođaj 2012. godine. Zbog toga sam bila godinu i po dana na porodiljskom odsustvu. Na posao sam se vratila 5. juna 2014. i tog meseca sam položila specijalistički ispit. Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta, specijalistički staž je mirovao, shodno odredbama Zakona o radu. Moje odsustvo nije moglo biti uračunato u specijalistički staž, pa je nejasno na koji način je bivši poslodavac to uračunao u vreme mog specijalističkog staža – navodi dr Omaljev.
Kako kaže, za vreme porodiljskog odsustva naknadu zarade dobijala je iz državnog budžeta, kao i sve druge porodilje. Ona ističe da Dom zdravlja nije ovlašćen nijednim zakonom da ustanovljava bilo kakvu obavezu zbog rođenja deteta, niti korišćenja porođajnog odsustva, jer bi to predstavljalo kršenje Ustava i diskriminaciju žena.
Osnovni sud je utvrdio da tužena nije u potpunosti poštovala ugovor (trebalo je da radi onoliko koliko je trajala specijalizacija, računajući i mirovanje) i presudio da plati porodiljsko bolovanje, naknadu zarade, zarade i ostala primanja (u šta su uračunali i troškove za edukaciju škole ultrazvuka dojke, koju je doktorka pohađala kada je postala specijalista).

  • NEUVAŽENA ODLUKA USTAVNOG SUDA
    U presudi nije uvažena odluka Ustavnog suda, koja kaže da nije u skladu sa Ustavom da radnik vraća zarade, naknade zarade i druga primanja koja je primao od poslodavca za vreme trajanja specijalističkog staža!

 

  • NEJASNOĆE
    – Tužilac je u tužbi naveo i da je mojim prelaskom u Bolnicu oštećen budžet Grada Zrenjanina! Ja nisam otišla u drugi grad, niti u inostranstvo, već sam ostala u svom gradu koji je osnivač Doma zdravlja. I dalje lečim i porađam žene sa teritorije Grada, te je nejasno na koji način i kojim radnjama je oštećen budžet – navodi doktorka Omaljev.

I. ISAKOV