U MELENCIMA ODBILI PRIGOVORE, MEŠTANI SE OBRATILI GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI

Žale se na kršenje Ustava

Priča oko izbora novog rukovodstva mesnih zajednica, koji su u većini sela održani 23. maja, u Melencima još nije gotova. Grupa građana ovog sela žalila se na nepravilnosti tokom glasanja, između ostalih i na to da su izborne listiće zaokruživale osobe mlađe od 18 godina. Međutim, sve njihove prigovore Komisija za sprovođenje izbora Mesne zajednice je odbila. Zbog toga su se obratili Gradskoj izbornoj komisiji, ističući da problem leži u zrenjaninskoj Odluci o mesnim zajednicama, za koju tvrde da je neustavna.
Neformalna grupa građana iz Melenaca rešila je da se kandiduje za Savet MZ jer su bili nezadovoljni time kako su se do sada rešavali komunalni problemi u naselju. Kako kažu, bilo je poteškoća oko kandidature jer su izbori organizovani „na brzinu” i netransparentno. Međutim, i sam proces glasanja bio je sporan, navode članovi ove neformalne grupe građana.
Zbog toga su 24. maja Nebojša Feržan, Nebojša Nadlački, Slađana Halas, Marija Boškov, Vladimir Popov Pekeš, Danijel Bengin, Bojan Nađalin i Uroš Lončarski podneli prigovore Komsiji za sprovođenje izbora MZ Melenci. Tvrde da nepravilnosti tokom glasanja nisu upisane u Zapisnik melenačkog Biračkog odbora.

NIJE KORIŠĆEN JEDINSTVEN BIRAČKI SPISAK?
– Postoji osnovana sumnja nastala ličnim opažanjem i saznanjima, a koja nije konstatovana u Zapisniku, da je Birački odbor omogućio glasanje licima bez poslovne sposobnosti, mlađim od 18 godina, i da se radi o većem broju lica – navodi se u prigovoru. Takođe, konstatuje se da Zapisnik ne sadrži stavku o broju izbornih listića sa glasanja van biračkog mesta, te je zatraženo da se utvrdi da li je to uopšte bilo omogućeno. Osim toga, u prigovoru je zahtevan i uvid u dokumentaciju sa biračkog mesta. Zbog svega toga, podnosioci prigovora tražili su da se izbori ponove i da se utvrdi odgovornost članova Biračkog odbora.
Dva dana kasnije, Komisija za sprovođenje izbora u Melencima sve ovo je odbacila kao neosnovano. Utvrdili su da je Zapisnik o radu Biračkog odbora sačinjen u skladu sa gradskom Odlukom o mesnim zajednicama, kao i sa Pravilima o radu Biračkog i Nadzornog odbora, koje je Komisija MZ Melenci usvojila 3. maja.
– Zapisnik ne sadrži prilog sa primedbama, koji u slučaju postojanja nepravilnosti tokom sprovođenja glasanja predstavljaju sastavni deo Zapisnika, te su navodi prigovora da u Zapisniku nisu upisane nepravilnosti prilikom sprovođenja glasanja neosnovani – navodi se u rešenju Komisije koje potpisuje predsednica ovog tela Vesna Jovanović.
Dalje su predočili da Pravilima o radu Biračkog odbora nije ni predviđena mogućnost glasanja van biračkog mesta, a da gradskom Odlukom o mesnim zajednicama nije propisano da se za izbore za savete i nadzorne odbore koristi jedinstveni birački spisak.
Navode o glasanju maloletnika Komisija nije komentarisala, već je u rešenju navela da je na osnovu Zapisnika koji su potpisali svi posmatrači izbora, utvrđeno da oni nisu imali primedbe na tok glasanja. Obrazloženje je Komisija iz Melenaca završila konstatacijom da je rešenje kojim se odbija prigovor konačno.

KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI
Ne bi smelo biti konačno, navodi se u Zahtevu koji su članovi neformalne grupe građana 1. juna uputili Gradskoj izbornoj komisiji, tražeći formiranje drugostepene komisije koja bi odlučivala o prigovorima na glasanje – kako ne bi bilo „kadija te tuži, kadija ti sudi”.
– Odlukom o mesnim zajednicama nije predviđena dvostepenost u odlučivanju, čime ovaj akt nije usaglašen sa odredbama Ustava i republičkim izbornim zakonodavstvom – predočeno je u Zahtevu. Objašnjeno je da je takođe ugrožen osnovni procesni postulat pozitivnog zakonodavstva Srbije – da žalbu ne može rešavati organ na koji se ona odnosi. U Zahtevu se zatim ističe da odluke o mesnim zajednicama drugih opština i gradova u Srbiji predviđaju drugostepene komisije.
Konstatovano je i to da Komisija za izbore u Melencima nije odgovorila na sve navode u prigovorima.
Podnosioci Zahteva su takođe naglasili da javnost nije bila obaveštena o Pravilima o radu Biračkog odbora, na koja se poziva Izborna komisija MZ Melenci, te da ovaj akt nije istaknut ni na oglasnoj tabli.
– Istim „Pravilima…” nije predviđena mogućnost glasanja van biračkog mesta, što čini direktnu diskriminaciju lica nesposobnih za odlazak do biračkog mesta, a koja je zabranjena članom 21. Ustava – zaključuje se u Zahtevu upućenom Gradskoj izbornoj komisiji.M. Maričić

  • KOMISIJA I BIRAČKI ODBOR
    Prema gradskoj Odluci o mesnim zajednicama, izbori za Savet MZ sprovode se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju. Komisiju za sprovođenje izbora imenuje Savet MZ, a Komisija određuje Birački odbor i imenuje njegove članove. Oba ova tela za svoj rad odgovorni su organima koji su ih imenovali.

M. Maričić