ULOGA VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA U PREVENCIJI NASILjA U PORODICI

Bezbednost i sigurnost deteta najvažnija
U Osnovnim školama „Petar Petrović Njegoš”, „Dositej Obradović” u Farkaždinu i „Đura Jakšić” u Perlezu tokom februara održane su tri radionice, u okviru kojih su prosvetnim radnicima predočene posledice direktnog i indirektnog nasilja u porodici kojima deca mogu biti izložena. Radionice su održale Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra (ZEC) i Svetlana Grbo iz Centra za socijalni rad (CSR), u okviru projekta „Jačanje intersektorske saradnje u pružanju efektivne i efikasne zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja u porodici”, koji je podržan od Misije OEBS-a u Srbiji.
– Ovo je bila prilika da sa prosvetnim radnicima u školi razgovaramo o problemu nasilja u porodici i važnosti uloge koju imaju vaspitno-obrazovne ustanove u prevenciji porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Najviše vremena posvećeno je rešavanju problema sa kojima se prosvetari susreću u praksi kada otkriju da je dete direktno ili indirektno izloženo nasilju u porodici – rekla je nakon održavanja ovih radionica Radoslava Aralica.

I. Isakov

Opširnije u štampanom izdanju