V DECEMBRI V ARADáČANIA OSLÁVILI 130 ROKOV DIVADELNEJ ODBOČKE BRANISLAVA VIERGA

Ukážka, diplomy a promócia knihe

Na sviatočnej akadémie aktuálni ochotníci Divadelnej odbočke Branislava Vierga predviedli ukážku nového predstavenia Zabíjačka autora Jána Hrubíka a boli udelené diplomy všetkým, ktorí na hociaký spôsob učinkovali v činnosti divadla v minulom storočí

V sobotu 8. decembra v plnej Omladinskej sieni v Aradáči bola uskutočnená sviatočná akadémia, ktorou bol poznačený významné jubileum: 130 rokov činnosti Divadelnej odbočke Branislava Vierga. Na sviatočnej akadémie ochotníci odbočke predviedli ukážku prvej časti predstavenia Zabíjačka, ktoré napísal a režiroval Jano Hrubík. Zaujímavý je fakt, že v marci roku 2019 Hrubík oslávi 20 rokov svojej činnosti v aradáčskom divadle. Vtedy sa dá očakávať aj premiéra celého predstavenia.
Večierok sa začal práve divadelnou ukážkou, a pokračoval úryvkom zo Svetového slovenského kalendáru, ktorý napísala Anna Mária Grbićová a prečítala herečka Martina Hanusová.
Na konci Aradáčania mali promóciu knihe Divadlo v Aradáči, ktorú vydalo Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca v spolupráci s Kultúrnym centrom Aradáč. Vydanie zostavili Ana Bagľašová a Vladimír Valentík.

dav

V knihe je tiež text, ktorý napísala Grbićová, a druhú časť činia fotografie z bohatej minulosti divadla v tejto osade. Fotky, ktoré sú zahrnuté v knihe, publika videla aj na samej akadémie v rámci výstavy fotografií a diplomov a cien, ktoré získali divadelíci, a to nie len tí starší, ale i žiaci na Základnej škole Bratstva.
V najnovšom predstavení je hlavná téma zabíjačka, teda ako sa ona zvyčajne odohráva na dedine. To znamená, že sú drama a smiech veľkou časťou aj nového predstavenia.
V Zabíjačke hrajú: Martinu Anita Krstićová a Martina Hanusová, Martina hrá Pavel Kokavský, prastarú mamu Evu Helena Bartošová, starú mamu Eržu Verona Abelovsky, prastarého otca Ondriša Vladimír Abelovsky, starého otca Ištvána Igor Abelovsky, pani advokátku Magdaléna Benčíková a Vodcu Suzana Kokavská.

  • Z DEJEPISU
    Podľa záznamov učiteľa Štefana Vierga v spise Dejiny Slovenského Aradáča, prvé divadelné predstavenie, Drotár, bolo odohrané v roku 1888 a napísal ho pravdepodobne Ján Palárik.
    Divadlo nebolo aktívne počas Druhej svetovej vojny, ale v Aradáči si počas 130-ročnej činnosti divadelnej sekcie pozreli takmer 150 predstavení – aradáčskych a hosťujúcich.

Suzana Kokavská