VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Drugi rok za brucoše

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisala je konkurs za slobodna mesta za upis u prvu godinu osnovnih studija na četiri studijska programa. Mesta ima na tehnološkom inženjerstvu za 23 budžetska i 74 samofinansirajuća studenta, na mašinskom inženjerstvu posle prvog roka preostalo je 15 mesta za budžet i 24 za samofinansiranje. Na novom programu, zaštita na radu, mesta ima za 14 budžetskih i devet samofinansirajućih studenata, dok su na inženjerskom menadžmentu slobodna 22 mesta za budžetske i 52 za samofinansirajuće studente.

Prijave se podnose 29, 30. i 31. avgusta, kao i 1. i 2. septembra.

Školarina za samofinansirajuće studente je 30.000 dinara.

S obzirom na to da je u postupku akreditacija novog studijskog programa – elektronika i računarstvo – škola zadržava pravo da po dobijenoj akreditaciji, izmeni tekst konkursa.

M.B.