VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Konkurs za upis studenata

Sve je bliži upis na visoke škole i fakultete. Konkursi su objavljeni, a u školskoj  2017/2018. godini, Visoka tehnička škola u Zrenjaninu ponudiće brocošima da se upišu na jedan od pet studijskih programa, sa modulima.
U prvom konkursnom roku, na Tehnološkom inženjerstvu ima najviše mesta – 150, i to za 65 studenata na budžetu i 85 na -samofinansiranju.
Mašinsko inženjerstvo: 25 studenata – budžet; 35 studenata – samofinansiranje, a na inženjerskom menadžmentu u kriznim uslovima, mesta ima za 20 studenata – budžet; 40 studenata – samofinansiranje. Novi sprogram – elektrotehniku i računarstvu, moći će da upiše(30 studenata – budžet; 10 studenata –  samofinansiranje.

Na smeru inženjerstvo zaštite na radu, planirean je upis 20 studenata – budžet; 10 studenata – samofinansiranje).

Prijavе na konkurs su od 19. do 23. juna, od 9 do 13 časova.
M.B.