ZA BOLJU POVEZANOST SRBIJE I RUMUNIJE: Počeo projekat prekogranične saradnje u Banatu

Opremanje graničnog prelaza Nakovo prema Rumuniji i izgradnja biciklističke staze od Kikinde do Nakova neke su od aktivnosti koji će biti obavljene zahvaljujući projektu iz Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Srbiјe i Rumunije, najavljeno je na konferernciji projekta održanoj u sredu, 15. novembra u Žombolju.

LOGO ipa

Naziv projekta je „Unapređenje povezanosti Banata“ („Improvement of Banat Connectivity“ – IBC), a realizuju ga JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, zatim i partneri Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat (RCR Banat). Predstavnici ovih učesnika su na konferenciji najavili da će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, zatim da će biti opremljen granični prelaz Nakovo i izgrađena dvosmerna biciklistička staza između Kikinde i ovog graničnog prelaza, kao i da će biti urađena sanacija ulica uz državni put u Žombolju. Pored aktivnosti na poboljšanju infrastrukture, kroz projekat će biti osnovana i Kancelarija za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje, kako bi se unapredili uslovi za kretanje ljudi, roba i usluga u prekograničnoj oblasti i promovisala saradnja između pograničnih zajednica, rečeno je na konferenciji.

Realizacija projekta „Unapređenje povezanosti Banata“ počela je avgusta ove godine i trajaće 24 meseca. Ukupna vrednost je 1.813.477,53 evra, dok radove na opremanju graničnog prelaza Nakovo dodatno finansira Grad Kikinda, u ukupnom iznosu od 477.731,43 evra. Interreg-IPA program prekogranične saradnje Srbije i Rumunije finansira Evropska unija u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz sufinansiranje od strane država učesnica pograma.

M.M.