ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA ZRENJANINA: Razmatrano ostvarenje budžeta, podrška „Rusandi“

Usvojena je Odluka o održavanju ulica, trotoara, nekategorisanih puteva u zimskom periodu, koja za ove poslove ovlašćuje JKP „Čistoća i zelenilo“. Usvojena je, po prvi put i odluka o postavjanju i uklanjanju montažnih objekata na javnim i drugim površinama u zimskom periodu.

Od 1. januara 2018. godine ustanova „Rezervati prirode Zrenjanina“ primiće 11 stručnih radnika, „Vodovoda i kanalizacije“, čija će dužnost biti briga nad jezerima „Begejske petlje“. Shodno tome, izmenjena je Odluka o osnivanju „Rezervata prirode“.

DSC_0636_resize DSC_0642_resize

Dosta diskusije bilo je oko izvršenja budžeta grada za prvih šest meseci. Veći broj odbornika „Dosta je bilo“ kritikovao je – kako se izrazila odbornica Biljana Doroškov – nedovoljnu transparentnost podataka koji su prezentovani odbornicima, na šta je ukazala i Državna revizorska institucija. Najoštrijoj kritici podvrgla je visok udeo „usluga po ugovoru“ 185 miliona dinara, što je za sedam odsto više nego u istom razdoblju prošle godine, a čini 10,7 odsto plaćanja na teret budžeta. Dosta plaćanja kako je rekla obavljeno je bez ili sa nepotpunim postupkom javne nabavke.

Skupština je dala saglasnost na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ za redovno održavanje atmosferske kanalizacje i plaćanja po programu garancija Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoz Republike Srbije – u vezi sa izgradnjom „fabrike vode“ u Zrenjaninu.

DSC_0643_resize DSC_0651_resize

Jednoglasno je podržano sufinansiranje nabavke solarnih kolektora za banju „Rusanda“ u visini od dva miliona dinara, što je oko 38 procenata ukupne investicije.

Odbijeno je više predloga odbornika opozicije za dopunu dnevnog reda, kao i predlog Aleksandra Martona da se uradi detaljna analiza privrednih kretanja poslednje tri decenije.

– Imamo bezbroj pojedinačnih vesti o novim pogonima i investicijama, a nemamo kompletnu sliku kuda ide priveda. Pre tri decenije bilo je 57 hiljada zaposlenih, od kojih 39.000 u realnom sektoru, sada je 29.000 zaposlenih, a niko ne zna koliko ih radi u proizvodnji. Analiza će morati da bude urađena kad tad, rekao je Marton sa skupštinske govornice.

Zorica Vučković – DS i Velemir Cvetkov – nezavisni odbornik protestovali su zbog davanja prednosti stranim investitorima u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta.

Odbijen je predlog odbornice LSV Ildiko Bođo da se uvede autobuska linija koja bi povezivala Mužlju, Lukino selo i Belo blato sa Zrenjaninom.
Alisa Kockar je predložila da se organizuje radio prenos kompletnog toka sednice, kako bi građani znali kako ih zastupaju oni koji su ih birali. Aleksandar Marton se založio da se iskoristi mogućnost obnove rada „Radio Zrenjanina”, pozivajući se na slučaj obnove gradskog radija u Kragujevcu. Oba predloga su odbijena.

Za direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina imenovan je Zoran Ljubotina. Tačka dnevnog reda koja se tiče imenovanja direktora Istorijskog arhiva skinuta je sa dnevnog reda, a istovremeno su zamenjena dvojica članova Upravnog odbora.
Doći će do kadrovskih promena u upravnim i nadzornim organima u javnim preduzećima, a najviše promena biće u školskim odborima.
Skupština je usvojila Olduku o određivanju zona i najopremljenije zone u gradu i okolnim mestima radi utvrđivnja poreza na imovinu. Usvojene su i nove poreske osnovice za razrezivanje poreza na imovinu.

M. S-n.

DSC_0671_resize DSC_0657_resize DSC_0654_resize DSC_0652_resize