ZÁVEREČNÉ DNI MANIFESTÁCIE BANÁTSKA ROZPRáVKA V ZRENJANINE: PREDSTAVILO SA BIELE BLATO SO SVOJOU BOHATOU KULTÚROU

Veľkú žiadosť majú mladí zostať v dedine

Internet sa stiahol do našich domovov, ale pamätáme a to nás posilňuje, to je odkaz ktorí mladí Bieloblatčania poslali celému Banátu na manifestácie Banátska rozprávka, na ktorej v piatok 25. septembra predstavili svoju osadu.
Chránia si svoju tradíciu, pamätajú sa niekedajšieho spôsobu života, a v istom čase nezabúdajú ako im je teraz. Bieloblatčania sa snažia zadržať si mládež v dedine tak, že sa stanú centrom etno-turizmu. V osade v súčasnosti žije takmer 1.000 ľudí. Niekedy dávno tam žilo 3.000…
Keď sa polovicou 19. storočia kolóna jazdcov zastavila na priestore terajšieho Bieleho Blata, medzi Begejom a Tisou, dalo sa počuť po nemecky: Das ist unser neues Heim! (Tuná je náš nový domov). Vtedy sa začali dejiny Bieleho Blata.

1 - 1
Nemci, prví obyvatelia tejto osady, ju pomenovali Elizenhajm, a potom sa do nej sťahovali Bulhari, Slováci, Srby, Maďari, Rómi a Rumúni. Dedina sa začala rozvíjať, onedlho bola vybudovaná prvá škola, teda dva kostoli – katolícky a evanjelický. Je to pýcha Bieleho Blata.
– Naša osada je multietnická, ale nehovoríme my o tolerenacii, nuž o spolunažívaní. Keď v spoločnosti je dobrá emócia a dobrý zámer, vtedy je všetko v poriadku. Okrem toho, naša specifickosť je v prírode, ktorou sme obkolesení. Geografi sa nezhodujú, ale my v žarte hovoríme, že sme ostrov, keďže sme obkolesení z troch strán riekami: Begejom, Tisou a z tretej strany rybníkom – vysvetľuje Milan Nedeljkov, profesor a riaditeľ na Základnej škole Bratstva a jednoty.

1 - 2
V súlade s multietnickosťou osady program predstavovania Bieleho Blata v budove Mestskej správy v Zrenjanine bol na viacerých jazykoch. Hlavne sa spievalo, tancovalo, ukázali kroje, ale Bieloblatčania pripravili aj výstupy z filma alebo Eurosonga. Práve preto, lebo pripravili celý program, dá sa vidieť, že sú deti hlavnou pýchou tejto osady.
– Môžem povedať, že mnoho mladých ľudí odchádza, ale mnohí majú vôľu zostať v dedine– povedala 15-ročná obyvateľka Bieleho Blata Adriana Markušová, ktorá tancovala s dva roky staršou spoluobčankov Rebekou Strakovou, obe žiačky na zreňanínskom Gymnáziu. Obom sa v osade páči všeličo: mnoho jazykov, napríklad.
– Adriana a ja hovoríme aj po slovensky aj po srbsky. Tiež sa mi páči, že sa všetci poznáme a máme mnoho kamarátiek v dedine – povedala Rebeka.

1 - 3

  • OGANIZOVALI SA DO ZDRUŽENÍ A KLUBOV
    Za život osady a jej dobrú reklámu jej potenciálov su veľmi dôležité združenia občanov.
    -V Bielom Blate máme hojnú spoločnosť, máme kluby a organizácie, ktoré sa aktívne zúčastňujú v aktivitách aká je táto. Najsilnejší je Klub žien. Ženy sa na nejaký spôsob predvodcovia v tomto manifestačnom turizme. Členky Klubu žien sa na Banátskej rozprávke predstavili sladkým a slaným bohatstvom, a v programe učinkovali i KUD Časartovo, MOMS – sekcia Matice slovenskej v Bielom Blate a bulharský kultúrno osvetový spolok.

1 - 4
Milana Maričić
Preložila: Suzana Kokavská