„ZRENjANIN” ISTRAŽUJE: KOGA PLAĆAMO ZA LIKVIDACIJU JP „RADIO ZRENjANIN”

Rad dva likvidaciona upravnika, a jedno preduzeće?

Prema dokumentima Privrednog suda u Zrenjaninu, javnom pravobraniocu Grada Zrenjanina mr Goranu Rakiću, kao i Željku Babiću – određeni su isti iznosi naknada za rad i za troškove koje imaju u toku obavljanja svog posla na mestu likvidacionog upravnika jednog preduzeća, a to je JP „Radio Zrenjanin”. A ipak, kao što je poznato, Babić je taj koga je Skupština Grada Zrenjanina krajem prošle godine imenovala za likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Radio Zrenjanin”, nakon što je Goran Rakić obavestio članove gradskog parlamenta da neće biti likvidator u slučaju nekadašnjeg zrenjaninskog javnog glasila. Pitanje je zašto je Rakić podneo predlog za naknade iako je znao da je u sukobu interesa i da neće voditi likvidaciju?
Podsećamo, on je od Agencije za borbu protiv korupcije dobio obaveštenje da bi svojim radom u likvidaciji zrenjaninskih javnih preduzeća bio u sukobu interesa, na šta je on podneo žalbu. Ipak, žalba za zrenjaninski Radio mu je odbijena kao neosnovana, te je gradski parlament imenovao drugog likvidacionog upravnika, tj. Željka Babića. Povrh svega, u januaru ove godine Rakiću je određena naknada za rad u neto iznosu 45.281 dinar, plus naknada troškova u iznosu od 15.000 koja je određena paušalno.
U rešenju Privrednog suda u Zrenjaninu se navodi da će odluka o visini naknade za rad i troškove biti na snazi do donošenja odluke osnivača javnih preduzeća u Zrenjaninu, odnosno Skupštine Grada Zrenjanina. Ipak, Skupština se, prema navodima u rešenju iz Suda, neće izjašnjavati o naknadama za rad i za troškove u likvidaciji.
Zanimljiv je podatak da su mr Goranu Rakiću određene naknada za rad i naknada troškova za likvidaciju JP „Radio Zrenjanin” skoro dva meseca pre nego što su one određene Željku Babiću, koji je legitimno likvidacioni upravnik tog preduzeća. Takođe, protivnik predlagača, koji je u vanparničnim postupcima bila zamenica javnog pravobranioca Grada Zrenjanina Zdravka Mićić, nije se protivila nijednom od ovih predloga.

MRKŠIĆ ZA LIST „ZRENjANIN”
Ne znamo da je Rakić u sukobu interesa
Pošto je, prema Zakonu o privrednim društvima, osnivač taj koji određuje naknade, postavili smo pitanje sekretaru Gradske skupštine Zrenjanina Milanu Mrkšiću zašto taj organ nije odredio naknadu za rad likvidacionim upravnicima.
Kako nam je nezvanično rekao, ranije nisu imali prilike da to rade, tako da nisu znali kako da odrede iznos.
– Mi ne znamo da je on u sukobu interesa, valjda je Agencija trebalo da obavesti i nas – izjavio je Mrkšić u telefonskom razgovoru sa našom redakcijom.

 

S.K.