ZRENjANINSKA FABRIKA VODE VAN POGONA

„Vodovod” preuzeo snabdevanje

U petak, 27. decembra, prekinuto je vodosnabdevanje grada vodom sa postrojenja za prečišćavanje. Razlog za to leži u činjenici što, od 2. septembra, kada je fabrika vode preuzela celokupno vodosnabdevanje grada, postrojenje nije uspelo da u potpunosti postigne kvalitet vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti, objašnjava se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija”, i dodaje da je „Vodovod” sada preuzeo vodosnabdevanje, što će trajati dok postrojenje za prečišćavanje ne bude spremno da isporuči vodu koja zadovoljava sve parametre kvaliteta.
U Zavodu za javno zdravlje saznajemo da kvalitet vode i dalje ne odgovara sastavu definisanom u ugovoru JKP „Vodovod i kanalizacija” i konzorcijuma koji je izgradio postrojenje. Rezultati analiza prosleđuju se na više mesta.
Na vest da je fabrika vode ponovo isključena i da ne postiže potreban kvalitet, predstavnici opozicije su zahtevali hitnu sednicu Skupštine na kojoj će na dnevnom redu biti samo jedna tačka – informisanje javnosti i rasprava o daljim koracima u vezi sa vodosnabdevanjem. Opozicija je takođe tražila da ova sednica bude otvorena za sve građane, da celokupna dokumentacija bude data na uvid javnosti, da odgovorni podnesu ostavke, i da se raskine ugovor sa investitorom, kao i da tužilaštvo pokrene detaljnu istragu.
Da podsetimo, početkom septembra formirana je i komisija za puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje pitke vode. Komisiju čine Miloš Korolija kao predstavnik Grada, Dragan Lalić i Srđan Bogaroški, predstavnici JKP „Vodovod i kanalizacija” i Nenad Obradović, predstavnik konzorcijuma koji je izgradio postrojenje.
Nezavisno od aktuelne situacije, teku pripreme za rekonstrukciju dela vodovodne mreže u gradu Zrenjaninu, u dužini od 18.949 metara, i to u naseljima „Mala Amerika” i „Ruža Šulman”, u centru grada, na Karađorđevom trgu i u MZ „Šumica”, jer je na ovim lokacijama mreža najstarija. Inače, vodovodna mreža u gradu duga je oko 300 kilometara.

  • DAT NOVI ROK
    U novogodišnjem intervjuu za naš list, gradonačelnik Čedomir Janjić je rekao da su do sada svi rokovi za fabriku vode probijeni, a prečistač ne daje vodu koja zadovoljava propisane parametre. Istakao je da je investitoru dat novi rok i, ako svi parametri ne budu zadovoljavajući, ugovor će biti raskinut „i neko će zbog toga morati da snosi posledice”.

Ž.M. – M. S-n.