Anketa poslodavaca u cilju praćenja potreba tržišta

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) od 1. novembra sprovodi „Anketu poslodavaca 2016“, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Anketom će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada.

– Zato apelujemo na kompanije kojima ćemo se uskoro obratiti da učestvuju u ovom istraživanju i da u razgovoru sa našim anketarima obezbede tražene podatke – kaže Aleksandra Štrbac, savetnik za planiranje karijere u zrenjaninskoj filijali zapošljavanja. – Budući da se radi o istraživanju od nacionalnog značaja, dragocena je i podrška predstavnika najbrojnijih asocijacija poslodavaca i socijalnih partnera NSZ, odnosno Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca, Asocijacije malih i srednjih preduzeća, u smislu aktivacije, odnosno boljeg odziva njihovih članova.
M.B.