Az 1848/49-es forradalom és Szabadságharc kitörésének évfordulója

Szerdán ünnepel a nemzet
Szerdán március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójára emlékezünk. Ezt a napot a világon szétszóródott magyarság nemzeti ünnepeként tartjuk számon. Világszerte a piros, fehér, zöld kokárdát viselve ünnepel a nemzet.
Ezen a napon 169 évvel ezelőtt Pesten vértelen forradalommal sikerült a Márciusi ifijaknak megkoronázni a reformkor vívmányait. Tizenkét pontba foglalták követeléseiket és Petőfi Sándor Nemzeti dalával hozták lázba az összegyűlt tömeget.
A József napi vásárra összesereglet tömeg borús esős időben harcolta ki a nemzeti felvilágosodást és dobta le a rabság láncait.
Két nappal később az akkori uralkodó V. Ferdinánd gróf. Batthányi Lajost kinevezte az első felelős magyar kormány élére. Kormányának a névsorát március 23-án ismertette az országgyűléssel. Így vette kezdetét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, mely végül teljes bukással Világosnál végződött.
A vajdasági magyarság is minden évben méltóképen emlékezik meg nemzeti történelmünk e jeles napjáról.
Bánátban a központi ünnepséget Magyarittabén tartják, ahol a megemlékezés Istentisztelettel kezdődik a református templomban, majd a templom előtt álló Kossuth-szobor megkosszorúzásával végződik.
Nagybecskereken a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben március 14-én 19.00 órai kezdettel rendeznek ünnepi megemlékezést nemzeti ünnepünk alkalmából. Az ünnepséget a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület az Emmanuel Kmarakórus és a Madách Színház közösen rendezik. A műsorban közreműködnek a Sonja Marinković Általános Iskola tanulói, valamint a Szathmáry Karolina Leánykollégium növendékei.
Muzslyán március 12-én tartanak alkalmi műsort az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. A megemlékezés 17.00 órakor kezdődik a helybeli Mária Neve templomban, majd Petőfi Sándor melszobránál helyezik el a kegyelet virágait, a rendezvény a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben alkalmi műsorral zárul. A muzslyai megemlékezést a Művelődési Egyesület és a Szervó Mihály Általános Iskola közösen szervezik.