DA LI JE I ZA KOLIKO NOVCA „LINGLONG” KUPIO ZEMLЈIŠTE U EČKI, ZNAĆE SE ZA MESEC DANA

Kineska četvrt za korak bliža

Na prodaju je 29. septembra oglašeno gotovo 30.000 kvadrata građevinskog zemljišta u Ečki u delu selu gde kompanija „Linglong” planira izgradnju pet stambenih zgrada i jedne poslovne. Reč je o parcelama bloka 36 površine otprilike kao četiri i po fudbalska igrališta. Tu će, zahvaljujući nedavnoj odluci Gradske komisije za planove, moći da se podignu objekti sa četiri sprata, kao nigde drugde u ruralnim delovima Grada Zrenjanina.
Podsetimo, ovo omogućava novi Plan generalne regulacije Ečke koji je gradska Skupština usvojila 21. septembra. Povećanje spratnosti u bloku 36 kod ulaza u selo tražili su predstavnici kompanije „Linglong”, sa čime se nisu slagali odgovorna urbanistkinja Plana i građani Ečke, koje je podržala tamošnja mesna zajednica.
Članovi Komisije ipak su dali prednost argumentu kineske firme da bi stambeno-poslovni kompleks sa četiri sprata znatno povećao infrastrukturni, urbanistički, kulturni i socijalni aspekt u Ečki, a ne objašnjenju urbanistkinje da objekti u zrenjaninskim selima imaju maksimalno tri sprata radi očuvanja slike predela i zaštite od vetra.
Predsednik Komisije Dragan Vujović objašnjava da je ovo telo stručno da izvrši analize primedaba i donese odgovarajuću odluku. U pomenutom slučaju detaljnom analizom Komisija je zaključila da predviđena spratnost neće negativno uticati na okolinu, ističe on.
– Naprotiv, doprineće intenzivnijem razvoju sela u mnogim oblastima. Pitanje u vezi sa ostalim selima je bespredmetno. Ovde se radi o konkretnom selu i konkretnoj lokaciji, a ne o nekim ranije zapisanim pravilima za druga sela i lokacije. Ne mogu se sva naseljena mesta posmatrati na isti način. Ečka pripada centru zajednice sela, gde se očekuje dinamičniji prostorni razvoj – navodi Vujović.
Zbog ove namene, objašnjava, Komisija je u toku javnog uvida odlučila da dozvoli veću spratnost i u bloku 37, iako se primedba „Linglonga” odnosila samo na blok 36.
Da li je i za koliko novca kineska fabrika guma kupila zemljište u Ečki znaće se u četvrtak, 4. novembra, za kada je predviđeno otvaranje ponuda u prostorijama Gradske uprave (10 časova). Početna cena kvadrata je 503 dinara. Poslednji dan za prijem ponuda je 1. novembar.

  • JOŠ NIJE MOGUĆE REŠAVANЈE PROBLEMA KOLEKTORA
    Na parceli gde je blok 36 nalazi se i izlazni otvor kolektora za sakupljanje atmosferskih voda sa aerodroma „Ečka”, a na šta su predstavnici aerodroma upozorili sa zakašnjenjem u toku ponovljenog javnog uvida u Plan generalne regulacije (PGR) Ečka. Predstavnik aerodroma tada je naveo da je kolektor ključan za funckionisanje letelišta. Na pitanje šta će biti preduzeto povodom ovog objekta, predsednik Komisije za planove Dragan Vujović navodi da je Javnom preduzeću za urbanizam kao obrađivaču Plana naloženo da za blok 36, odnosno odgovarajuću parcelu, propiše potrebu za izradom urbanističkog projekta. Dodaje da je primedba aerodroma predočila nove značajne činjenice za PGR Ečke te da je nemoguće da se trenutno sagledaju svi elementi za uspešno rešavanje problema izlaznog otvora kolektora.

Milana Maričić