DOBRA VEST IZ „ŠINVOZA“: Ugovaranje višegodišnjeg posla sa inostranim partnerom

Zrenjaninski „Šinvoz“ je još pre nekoliko godina doneo odluku da dobar deo poslovanja usmeri ka inostranom tržištu, te je pre dve godine adaptirao deo proizvodne hale, nabavio novu opremu i mašine za proizvodnju metalnih konstrukcija, završio sertifikovanje fabrike i radnika. To je rezultirao zaključivanjem dugoročnih ugovora višemilionske vrednosti, zaposleno je dodatnih 45 radnika, a uskoro se očekuje ugovaranje novog, dugoročnog projekta, koji bi se realizovao tokom sledećih 8 godina.

Prema rečima direktora „Šinvoza“ Radomira Miljuša, za realizaciju ovog posla, neophodni su radnici metalske struke (bravari i zavarivači) sa višim nivoom znanja i veština. U prvoj fazi projekta potreban broj novozaposlenih radnika je 40, sa tendencijom da se u narednoj godini poveća na 150 radnika. Miljuš navodi i povećanje zarada, a za novozaposlene radnike će biti organizovana dodatna obuka i usavršavanje, kako u pogonima „Šinvoza“, tako i u pogonima kupca u zapadnoj Evropi.