DRŽAVA ODREDILA KOJE JE ZEMLJIŠTE DOSTUPNO ZA RESTITUCIJU

Vraća trstike umesto njiva
Građani koji potražuju zemljište oduzeto od predaka posle Drugog svetskog rata nezadovoljni su time kako se odvija postupak restitucije. Smatraju da im nova Uredba o restituciji i odluka Ministarstva poljoprivrede ugrožavaju pravo svojine i da će proći lošije od onih kojima je imovina prethodnih godina već vraćena. Zbog toga se ovih dana okuplja grupa sugrađana koja sprema kolektivnu tužbu.
Godinu dana nakon što je 2011. godine stupio na snagu Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Zakon o restituciji), sugrađanin Ivan Erski predao je Agenciji za restituciju zahtev za povraćaj poljoprivrednog zemljišta prve i druge klase, koje je pre sedamdesetak godina oduzeto njegovom dedi. Potom je sa spiska parcela, koji je poslao sudski veštak, izabrao onu koja je po klasi i površini odgovarala oduzetoj. Očekujući pozitivan zaključak o dodeli zemljišta, naš sagovornik je 10. maja na ročištu u Agenciji za restituciju Novi Sad saznao da će on i sestra morati da biraju novu parcelu.

M. Maričić
Opširnije u štampanom izdanju