Gde ti je krštenica?

Piše: Ljiljana Bailović

E, pa konačno i to da dočekamo: u skupštinsku proceduru ulazi predlog zakona o „opštem upravnom postupku”, kojim je, kažu, između ostalog predviđena službena razmena podataka iz službenih evidencija. Kako nam dnevni mediji objašnjavaju, to znači da će državna uprava biti obavezna da, po zahtevu građana, pribavlja podatke iz državnih evidencija po službenoj dužnosti, bez nadoknade. Dakle, ako joj treba tvoj izvod matične knjige rođenih, sama će ga tražiti iz matičnog ureda, a ne da joj ga ti doneseš na noge.
Ponadali smo se da će šaltersko „fali ti krštenica” biti ukinuto, kad su nam, pri nekoj prethodnoj promeni dotičnih zakona, obećali da će, „od sada”, izvod iz matične knjige rođenih biti trajan dokument: jednom ga izvadiš, pa ga imaš za svaku narednu potrebu. Ali, pokazalo se da ta trajnost i nije bila baš toliko trajna. Doista, na nekim šalterima si mogao da pokažeš „krštenicu”, službenik se „osvedoči”, pa ti je vrati – za neki sledeći „slučaj”. Ali su je, bogme, na nekim drugim šalterima zadržavali za neku sopstvenu arhivu, pa ti, u nekoj narednoj potrebi, taj „trajni” dokument vadi ponovo.
Bilo je, istina, pomaka kad su se matične službe, najzad, elektronski umrežile. Bar nisi morao da hvataš autobus i putuješ u rodno mesto da bi pribavio „izvod”, nego si mogao da, recimo, u Beogradu, izvadiš i zrenjaninski izvod. Ali, ni to nije važilo za svaki kraj zemlje, i za svaki šalter…
Valjda će se sada, iz trećeg pokušaja, stvari zaista promeniti. Bar za građane. A ako administracija želi da se samopotvrđuje i, uvek iznova i iznova, osvedočava u validnost sopstvenih papira i podataka, neka to radi o sopstvenom trošku i naporu.