Institutul voivodinean a realizat două simpozioane internaționale

Două importante everimente, manifestări științifice și editoriale

Ediţia a IX- a a Simpozionul Ştiinţific „Literatura şi presa în Banat” precum și Salonul Internaţional ,,Cărți și publicații românești din Voivodina, Banatul românesc și Transilvania”, au avut loc perioada 18-19 decembrie, la sediul ICRV din Zrenianin. Vineri 18 octombrie a avut loc un eveniment editorial şi ştiinţific, ediţia a IX-a a Simpozionului Internaţional ,,Literatura și presa în Banat”, care a, reunit personalităţi din mediul ştiinfiic, cultural, academic, oameni de știință, profesori, cercetători, scriitori, traducători, publicistic şi lingvistic de la noi şi din România.
Manifestarea a fost organizată de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina – Zrenianin, împreună cu Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara. În cadrul evenimentului a fost vernisată expoziţia de fotografii cu port românesc din Voivodina.
Salonul Internațional „Cărți și publicații românești din Voivodina, Banatul românesc și Transilvania”, eveniment care a avut loc sâmbătă a adunat și prezentat edituri din Voivodina și România și în cadrul căruia au fost lansate mai multe cărți. La Salonul de Carte au participat CPE „Libertatea” din Panciova, SLA „Tibiscus” din Uzdin, Societatea/Fundația Românească de Etnografie și Folclor, precum și Biblioteca Județeană „Sorin Titel” din Timișoara și Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” din Reșița.
În partea de inaugurare, oaspeţii şi participanţii au fost salutați de Doru Ursu, directorul ICRV fiind și moderator al reuniunii. Despre editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina a vorbit cordonatorul principal al edituri academiceanul Costa Roșu care a menționat importanța și relizările în perioda de mai mult de zece ani, fiind fondatată în anul 2008, perioadă în care s-au tipărit opere capitale. Ca rezultat al cercetărilor de teren, cât în Vovodina dar și în Istra și Timoc au fost publicate cărți și studii, lucrări de importanță pentru români. În total au apărut 130 de cărți și publicați în cadru a 8 biblioteci, cartea ștințifică, cartea românească,dicționare, opera alese,studii și cercetări, folclor bănățean, monografii …


Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, este infințată acum 25 de ani iar despre instituție și cărțile acetei intituți a vorbit Nicu Ciobanu directorul casei de presă Libertatea, care a spus:
„În lumea etnicului român din Banatul sârbesc, reprezintă expresia concretă a reflecțiilor noastre asupra propriului destin minoritar în vremuri de restriște, momentul instituirii fiind impus și de evenimentele finalului de mileniu, în care etnicii români erau conștienți de necesitatea articulării a ceea ce a însemnat valoare autentică – astfel au găsit modalitatea de a se manifesta, de a-și reliefa aspectele definitorii ale identității; era încercarea noastră de a fi văzuți mai diferit decât prin lentilele deja aburite ale unei istorii confuze care ne-a adus în fața acelei tranziții perpetue, din vag, spre ceva și mai vag, spre o lume a incertitudinii, în care marginalizarea alterităților a devenit o realitate firească, specificul celuilalt fiind umbrit de potențarea intereselor, insistent promovate, ale populației majoritare”.
Vasa Barbu, redactorul responsabil al Edituri Libertatea vorbind despre cărți și publicați ca o bază de date relevante despre indentitatea culturală și spirituală a menționat- „în palmaresul ei de peste şapte decenii este de aproximativ de 1.000 de titluri de diferite genuri, dintre care mai mult de jumătate sunt cărţi de beletristică, în cea mai mare parte de beletristică românească creată de românii de pe aceste meleaguri şi scrisă în limba română literară.
SLA „Tibiscus” a fost prezentată de Vasile Barbu, preşedintele societăți care a vorbit despre activitatea editorială bogată și cele 300 de cărți apărute sub egida societății. Poetul și jurnalistul Vasile Barbu din Uzdin, redactor șef al editurii și revistei „Floare de latinitate” totodată a prezentat și această Editură. Editura editează revista de cultură și spiritualitate românească „Floare de latinitate”. Atât revista, cât și editura, aparțin de Consiliul Minorității Naționale Române din Serbia și Muntenegru. Au fost prezentate și Biblioteca Județeană „Sorin Titel” din Timișoara și Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” din Reșița.

M. V.