INVESTICIJA KOMPANIJE „MERA”

Ulaganje više od 1,5 miliona evra

Prilikom posete gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića gradilištu proizvodnih pogona Kompanije „Mera” d.o.o. u industrijskoj zoni „Jugoistok”, greškom je saopšteno da se radi o investiciji od 500.000 evra. Stvarna vrednost dostiže više od 1,5 miliona evra, a na pomenutoj lokaciji „Mera” podiže proizvodnu halu i upravnu zgradu, na površini od 6.850 kvadratnih metara.
Vrednost ulaganja od 500.000 evra planirana je pre nekoliko godina, prilikom potpisivanja ugovora o kupovini zemljišta u industrijskoj zoni. U međuvremenu investitor je uložio znatno više novca i proširio planiranu investiciju, saopštio je Kabinet gradonačelnika zrenjanina.