ODSEK ZA LOKALNU I PORESKU ADMINISTRACIJU

Najviše novca od poreza na imovinu

Naplata poreza na imovinu, zemljište, kao i različitih komunalnih taksi veća je za 1,1 odsto nego pre dve godine, pokazuje izveštaj Gradske uprave – Odseka za lokalnu i poresku administraciju. On je, zajedno sa još pet odseka, deo Odeljenja za finansije. Od građana je 2018. godine naplaćeno ukupno 819.374.075 dinara.
Od ukupno 11 naknada koje ovaj odsek potražuje, četiri su bile uspešnije naplaćene nego pre dve godine, a to su: porez na imovinu (za one koji vode i one koji ne vode poslovne knjige), komunalna taksa za korišćenje javnih površina, kao i ona za korišćenje reklamnih panoa. Komunalna taksa za držanje sredstava za igru (zabavne igre) uvedena je 2017. godine.

M.M.

Opširnije u štampanom izdanju