OKONČAN SLUČAJ SLUŽBENICE IZ KATASTRA

Ipak mora u zatvor zbog primanja mita

Vrhovni kasacioni sud odbio je zahteve za zaštitu zakonitosti branioca okrivljene Žužane Kovač i jednog dela okrivljenih koji su podneti protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Zrenjaninu i Apelacionog suda u Novom Sadu.
Kako saznajemo, branilac okrivljene Žužane Kovač u zahtevu za zaštitu zakonitosti ističe da se pobijana pravosnažna presuda zasniva na nezakonitim dokazima na kojima se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku ne može zasnivati i to na presudama Višeg suda u Zrenjaninu, kojima su prihvaćeni sporazumi o priznanju krivičnog dela za osmoro okrivljenih.
– Po oceni ovoga Suda, citirane presude jesu dokazi koji su izvedeni na glavnom pretresu, međutim, nisu bile predmet ocene, niti je Sud na osnovu tih presuda utvrđivao činjenice u pogledu postojanja krivičnih dela i krivice okrivljenih u ovom krivičnom predmetu, pa ni u odnosu na okrivljenu Žužanu Kovač. Vrhovni kasacioni sud nalazi da se pobijane pravnosnažne presude ne zasnivaju na citiranim presudama Višeg suda u Zrenjaninu, te da se sledstveno tome ne zasnivaju na nezakonitim dokazima. Stoga su navodi zahteva branioca okrivljene Žužane Kovač da je pobijanom pravnosnažnom presudom povređen zakon na štetu okrivljene, ocenjeni kao neosnovani – navodi se u presudi Vrhovnog kasacionog suda.
I. Isakov

Opširnije u štampanom izdanju