Otvorena nova radna mesta u Vojsci Srbije

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije izdala je obaveštenje vojnicima u rezervi, koji su odslužili vojni rok pod oružjem i mlađih od 30 godina života, iz evidencije Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin, Vršac, Kikinda i Novi Sad, o popuni 8 radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin. Radnih mesta ima u pešadiji (pet) i u saobraćajnoj službi (tri), a traže se vozači sa vozačkim dozvolama C kategorije.
Zainteresovani kandidati mogu da se jave u kasarnu „NH Svetozar Marković Toza“ u Zrenjaninu, ulica Stevice Jovanovića broj 19 u petak, 30. juna, u 7.30 časova.
Više informacija o načinu podnošenja prijave i potrebnih dokumenata možete videti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i dobiti na brojeve telefona: 0214835-723 i 066/8701-041 (major Koso Oskar).