PREDSTAVLjEN PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNjE NOVOG BEČEJA I BAJE U MAĐARSKOJ

Bolja zaštita od poplava pomoću pametnog sistema
U poplavama 2006. i 2010. godine velike površine plodnih oranica i šuma na potezu Ljutovo pored reke Tise bile su gotovo uništene, a šteta se u Novom Bečeju merila milionima evra. Ulazak u projekat Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija pod nazivom „Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja” značiće prvu fazu koja bi u budućnosti trebalo da potpuno obezbedi letnji nasip, kao i efikasan sistem u predviđanju poplava koji će pomoći i ostalim gradovima i opštinama u potiskom i podunavskom području.

01 20180202 3 novi becej da od ukrasa ne postane uzas Tisa u novom beceju (2)

I. ISAKOV

Opširnije u štampanom izdanju