PRVA ISKUSTVA PROGRAMA „MOJA PRVA PLATA” U SREDNJOBANATSKOM OKRUGU

Motivisani i poslodavci i praktikanti

U nastojanjima da mladima pruži priliku da steknu praktična znanja, Vlada Srbije je prošle godine pokrenula program namenjen upravo tome. Projekat „Moja prva plata” obezbeđuje mladima da steknu svoja prva radna iskustva u struci i time prevaziđu jednu od barijera na tržištu rada, s obzirom da poslodavci obično očekuju da kandidati „znaju posao”.
U Srednjobanatskom okrugu je prošle godine zaključen 121 ugovor sa 84 poslodavca, a angažovano je 121 lice sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) – Filijale u Zrenjaninu. Među poslodavcima su i vlasnice knjigovodstvenih agencija: Danijela Đurić – „Profi”, koja je angažovala Andreu Pigli, i Vesna Brkić – „Profi V”, koja je uključila po ovom programu Tamaru Bjelić.

Devet meseci da upotpune znanja i praksu
– Tokom devet meseci, koliko osposobljavanje za rad traje, angažovani su u prilici da pokažu svoja znanja i umeća, odnosno, obavljajući praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, steknu kompetencije nužne za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Benefiti za poslodavce su u tome da učešćem u programu obezbeđuju kvalitetne kadrove, imaju mogućnost da se praktikanti osposobe za rad po profesionalnim standardima njihove firme – ističe Aleksandra Štrbac, savetnik za planiranje karijere u Filijali zapošljavanja.
Poslodavci Danijela Đurić i Vesna Brkić uspešno su sarađivale sa NSZ-Filijala Zrenjanin duže od decenije.Koristile su više puta programe stažiranja – stručnu praksu, prvu šansu, imaju dobra iskustva i te programe smatraju najboljim, sa stanovišta potreba i zahteva svojih firmi.
Kažu da su na stručnu praksu najčešće dolazili kandidati sa završenim ekonomskim fakultetom i posle završetka programa ostajali da rade u agenciji. Kada bi našli posao u struci, odnosno posao odgovarajući stepenu stručne spreme, odlazili su. Svi kandidati dobro se pokažu na poslu- bili su motivisani, sa dobrim teorijskim znanjima, željni da naučeno savladaju i u praksi.
Motiv vlasnica agencija „Profi” i „Profi V” da se uključe u program „Moja prva plata” bio je nedostatak radne snage. Andreu Pigli su pozvali da aplicira posle redovne školske prakse, a za Tamaru Bjelić su se opredelile među kandidatima koji su aplicirali za program „Moja prva plata”. Obe su primljene na poziciju administrativni službenik.

Istakle se tokom đačke prakse
Andrea Pigli je ekonomsku školu završila 2020. godine, smer finansijski administrator. Na praksu tokom školovanja, dve godine je dolazila u agenciju „Profi”.
Kada je program „Moja prva plata” promovisan, Danijela Đurić je pozvala Andreu, kao učenicu koja se na praksi istakla, da konkuriše i ona je i primljena.
– Tokom četiri godine imali smo računovodstvo kao stručni predmet, stekli veliko teorijsko znanje, a redovna praksa koju smo imali u agenciji omogućuje da se kroz praktičan rad, primenu na konkretnim primerima, znanja potvrde. Ovde mi je sve objašnjeno, dosta sam naučila, odlično sam se uklopila. Moj plan i motivacija su da devet meseci programa optimalno iskoristitim, što više naučiim – ističe Andrea.
I Tamara je, kao i Andrea, završila ekonomsku školu, ali 2018. godine, smer poslovni administrator. Po sticanju diplome, prijavila se na evidenciju NSZ. Radila je poslove van struke, uglavnom preko studentske zadruge.
Aplicirala je za program „Moja prva plata”, te se na osnovu njene biografije Vesna Brkić opredelila da je angažuje.
– Napravila sam odličan izbor, s obzirom na to da je i Tamara zainteresovana, motivisana, uspešno savlađuje elemente programa namenjene za ovo radno mesto. I njeni planovi su da što više nauči tokom perioda programa, što joj je ovde omogućeno – naglašava Vesna.
Mladima sa završenim srednjim obrazovanjem obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 20.000 dinara, dok za one sa završenim visokim obrazovanjem naknada iznosi 24.000 dinara.
Za Program „Moja prva plata” opredeljene su ukupno dve milijarde dinara iz budžeta Republike Srbije.

  • USLOV – DA NISU STARIJI OD 30 GODINA
    Program „Moja prva plata” ima za cilj da se podstakne zapošljavanje mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina, bez radnog iskustva, i osposobi ih za samostalan rad na konkretnim poslovim.
    Sprovodi ga Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

M. Bečejac