ŠKOLA „NIKOLA TESLA“ DOBILA ZAŠTITNU OGRADU

Bezbednije za pešake i đake

Nakon što je prošle godine obeležen i postao vidljiviji pešački prelaz, oko Elektrotehničke i građevinske škole „Nikola Tesla“ u centru grada postavljena je i zaštitna ograda, a sve radi veće bezbednosti učenika ali i ostalih pešaka koji se kreću u blizini škole. Ogradom će oni biti usmeravani direktno na pešački prelaz.
Ovo je nastavak nacionalnog projekta „Zone škola“ koji se sprovodi radi veće bezbednosti dece osnovnih i srednjih škola u saobraćaju, a kojim se i naš grad obavezuje da uređuje i obezbeđuje zone škola, kojih, na teritoriji grada ima 36.
S.V.