U PETAK JAVNA RASPRAVA O EKOLOŠKOJ STUDIJI „LINGLONGA”: „Građanski preokret” poziva sve da učestvuju

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike guma „Linglong” održaće se u petak, 4. septembra, u 11 časova, u baroknoj sali gradske kuće. Udruženje „Građanski preokret” poziva građane, nevladine organizacije, a naročito ekologe i aktiviste u oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u javnoj raspravi.

– „Linglong” planira da u sred poljoprivrednog zemljišta, blizu specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i neposredno pored Zrenjanina, proizvodi oko 14 miliona pneumatika godišnje. Za transport će mu biti potrebno više stotina šlepera dnevno. „Linglong” dolazi iz Kine, zemlje u kojoj je vazduh najzagađeniji na planeti. Planirana fabrika stvara i sekundarne opasnosti: nedavno je objavljeno da će preduzeće „Šandong Jangu Huataj kemikal” u Zrenjaninu graditi fabriku opasnog tributil-fosfata za potrebe svog kooperanta i partnera – “Linglong”. U slučaju hemijskog incidenta ili požara, u Zrenjaninu, pa čak ni u čitavoj Srbiji, ne postoje dovoljno brojne i opremljene snage za adekvatnu intervenciju, kao ni razrađeni mehanizmi za evakuaciju stanovništva. U pitanju je opasnost koja prevazilazi problem jednog grada. „Linglong” namerava da se priključi na postojeću infrastrukturu – drumsku, elektro i vodovodnu, koje su inače u lošem stanju. Grad Zrenjanin nema razvijene instrumente za kontrolu kvaliteta vazduha niti prečistač otpadnih voda, a već decenijama ima problem sa kvalitetom, količinom i pritiskom vode – navodi „Građanski preokret”.

U Udruženju podsećaju da se do 3. septembra mogu pismeno dostavljati mišljenja i pitanja u vezi sa podnetom Studijom, slanjem preporučene pošiljke s povratnicom na adresu: Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređenje životne sredine, Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin. Mišljenja i pitanja je moguće predati i na pisarnici, u dva primerka.

Uvid u Studiju koju je na javnu raspravu uputio Linglong” moguć je na: http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/zastita-zivotne-sredine/javni-uvid

L.Z.