Upis đaka u prvi razred

Redovan upis učenika u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila. Roditelji su zakonski obavezni da u prvi razred osnovne škole upišu decu koja su rođena 2009. godine i januara i februara 2010. godine.

Deca koja su mlađa od navedenog uzrasta, a čiji roditelji žele da ona pođu ranije u školu, mogu da se prijave za proveru spremnosti za polazak u školu kod psihologa škole, u periodu redovnog upisa.
Prilikom upisa,
roditelji treba da donesu izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci, ne mora biti original) i potvrdu o završenom sistematskom pregledu, overenu pečatom pedijatra nadležnog dispanzera.

Budići đaci su prethodno pohađali obaveznu predškolsku nastavu. U susret upisu, škole su organizovale dane otvorenih vrata, kako bi se deca i roditelji upoznali sa nastavom u školi, uslovima rada, produženim boravkom, kao što je to bilo u Osnovnoj školi “Petar Petrović Njegoš”.

M.B.