ZASEDALO JE GRADSKO VEĆE ZRENJANINA: Suficit budžeta iskorišćen za plaćanje kredita

Budžet grada Zrenjanina ostvario je u prošloj godini suficit u visini od 305 miliona i 589 hilljada dinara – konstatovano je na jutros održanoj sednici Gradskog veća, verovatno poslednjeg pred zasedanje gradskog parlamenta.

Budžet je, zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne godine, ostvario prihod od 3 milijarde i 894 miliona i 455 hiljada dinara, a rashodi su iznosili 3 milijarde i 588 miliona i 866 hiljada dinara.

Najveća stavka u prihodima su porezi 2,7 milijardi, a značajni su i transferi sa viših nivoa vlasti: od Republike, Pokrajine i iz drugih izvora prosleđeno je 338,6 miliona dinara.

Suficit je iskorišćen je za otplatu glavnice kredita kojim je grad zadužen u visini od 156 miliona dinara, tako da je konačan višak prihoda nad rashodima 132 miliona dinara.

Nefinansijska imovina grada vredi sedam miijardi i 292,7 miliona dinara i značajno je povećana u odnosu na 2016. godinu.

Veoma sam zadovoljan radom svih službi gradske administracije koje su doprinele da nam dolaze investitori, zahvaljujući kojima je zaposleno oko 3 hijade ljudi iz grada i okoline. Danas smo govorili o proširenju kompanije „Novares”, a uskoro nam stižu veći investitori spremni da zaposle još oko hiljadu novih radnika. Takođe sam veoma zadovoljan radom ustanova kulture. To je, pored truda ljudi koji u njima rade, rezultat značajnih izdvajanja za kulturu iz budžeta od 8 procenata što je među najvećima u Srbiji – izavio je ovom prilikom gradonačelnik Čedomir Janjić.

Pažnje je vredna odluka o pribavljanu nepokretnosti – kuće dr Savka Županskog, predsednika Srpskog narodnog veća, koje je omogućilo mirnu predaju vlasti organima Kraljevine Srbije u novembru 1918. Praunuka Slavka Županskog Bojana Ličanin voljna je da gradu proda kuću u Svetosavskoj ulici po ceni nižoj od tržišne. Planirano je da se u kući smesti spomen zbirka sa predmetima i dokumentima iz ovog razdoblja.

Odlukom Gradskog veća veći broj objekata koji su bili u javnoj svojini grada, a koristila ih je „Apoteka Zrenajnin”, preneti su vlasništvo ove ustanove.

Veće je donelo odluku o opravdanosti proširenja Slobodne zone „Zrenjanin” – područje „Istok”, koje bi koristilia američko-francuska kompanija „Novares” – ranije „Mekaplast”, proizvođač komponenti za automobilasku industriju.

Gradsko veće usvojilo je izveštaje o radu većeg broja javnih preduzeća i ustanove čiji je osnivač grad Zrenjanin.

Zanimljiv podatak dat je u izveštaju „Gradske toplote”– posle niza godina ostvaren je poslovni dobitak od 54,5 miliona dinara koji će ublažiti dugovanja prema „Srbija gasu” i po kreditu od nemačke firme KfW.

M. S-n.

Gradsko vece