GRADSKA TOPLANA: Opomene za dugove za grejanje

Na sajtu Gradaske toplane objavljena je informacija o dugovanjima građana – korisnika gasa i daljinskog grejanja. Ovo Javno komunalno preduzeće prosledilo je 344 opomene korisnicima na sistemu distribucije prirodnog gasa na iznos ukupnog duga od 1,5 miliona dinara. Na sistemu daljinskog grejanja Toplana je poslala 804 opomene, a zbirni dug je 28,7 miliona dinara.
– JKP „Gradska toplana“ apeluje da korisnici usluga koji su dobili opomene, izmire svoja dugovanja, kako bi izbegli troškove angažmana javnih izvršitelja koje počinje februara. Za one korisnike čija su dugovanja velika, te ih ne mogu izmiriti odmah, ostavljena je mogućnost potpisivanja sporazuma o isplati duga – navodi se na sajtu.
Obaveštenja o dugovanjima korisnici mogu da dobiju putem telefona broj 3150173 i 3150174.