NE DA SE JEDNO OD NAJMANjIH ZRENjANINSKIH SELA

Tarašani neće da ostanu na kraju sveta

Žitelji Taraša, jednog od najmanjih sela na području Zrenjanina, zaokupljeni su nastojanjem da ostanu povezani sa ostatkom sveta i da zaustave opadanje broja stanovnika. Milorad Kotlagin, predsednik Saveta Mesne zajednice u više mandata, veli da trenutno u selu živi 1.060 ljudi, a već nekoliko godina u pripremno odeljenje seoske osnovne škole upiše se deset do 12 mališana.
Na pitanje kako se Taraš izborio sa padom broja stanovnika, Kotlagin veli da sada mlađi ljudi mnogo realnije procenjuju svoje šanse za dobar život u gradu. Otvaranje većeg broja industrijskih pogona u Zrenjaninu omogućio je mnogim Tarašanima da dođu do kakvih- takvih, ali redovnih primanja. Čak 300 meštana prihode od poljoprivrede popravlja platom u „Drekslmajeru”, „ Fulgaru”, „NIS”-ovim pogonima.
Druga krupna tema za Tarašane je „povezivanje sa svetom”. Misli se, pre svega, na nadaleko poznatu skelu na Tisi, ali i na asfaltni put (na dolmi) kojim Tarašani izbijaju na „Žabaljski most”.
– Dolmom nam je putovanje do Novog Sada kraće 20 kilometara. Iako nije službeno kategorisan i prilično je uzak, ovaj put veoma dobro dođe vozačima putničkih i lakših teretnih vozila, koji prolaskom kroz Taraš izbegavaju ulazak u Zrenjanin i dangubu na „petljama”. Zajedno sa predstavnicima Zrenjanina radimo na tome da se ovaj put legalizuje i ja verujem da ćemo uspeti. Uostalom „Gugl” je već ucrtao put na svoje mape – kaže Molorad Kotlagin.
Angažovanjem dva mornara sa odgovarajućom školskom spremom i brodskom knjižicom i jednog pripravnika, kako nezvanično saznajemo, sredinom aprila ponovo će krenuti skela na Tisi. Na plovilu će u svakom momentu biti dva kvalifikovana čoveka, dok bi još jedan čovek (pomoćni mornar) bio u pripravnosti. Ovo je ishod takozvane javne nabavke za obezbeđenje radnika za skelu, koju je sprovela Gradska uprava u Zrenjaninu.
„TARAŠKE RODE“ 11. JUNA
Ekološka manifestacija „Taraške rode“ biće održana u subotu, 11. juna. Slobodan Marovac, potpredsednik Udruženja građana „Taraške rode“ veli da se manifestacija priprema uu saradnji sa Osnovnom školom „Svetozar Marković Toza“, „Rezervatima prirode Zrenjanina“ i, stručnjacima koji priču o rodama treba da učine prijemčivom za sve generacije. – Iako smo ušli u april, doseljavanje roda još traje. Skoro svakog dana uočimo poneki novi par – kaže Marovac podsećajući da je lane najzanimljiviji deo manifastacije bilo prstenovanje roda.

M. Stojin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Stojin