RASPISAN JE JAVNI POZIV ZA KONCESIONARA FARMACEUTSKE DELATNOSTI U ZRENJANINU

Najbolji način za očuvanje struke

Grad Zrenjanin raspisao je javni poziv za učešće u postupku dodele „Koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Zrenjaninu”. Zainteresovani mogu dokumentaciju preuzeti do 10. decembra, a rok za podnošenje ponuda gradskoj upravi (javne nabavke) je 8. januar 2019. Koncesija predstavlja dozvolu javne vlasti koja se daje pravnim ili fizičkim licima za obavljanje određene delatnosti po unapred propisanim uslovima.
Rok za saopštavanje ishoda postupka je 15. januar naredne godine, a potpisnik javnog poziva je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.

VREDNOST KONCESIJE
Koncesije je vredna oko 6,3 miliona evra. Svaki ponuđač dužan je da položi garanciju za ozbiljnost ponude u visini od 120.000 evra.
Ponuda mogućih koncesionara se deli na avansnu i godišnju koncesionu naknadu, koja ne može biti niža od 120.000 evra.
Rok trajanja ovog sporazuma definisan je na 15 godina od sklapanja ugovora. Partner može biti jedinstvena firma ili kozorcijum.
Predmet koncesije jeste finansiranje i revitalizacija apotekarske delatnosti u Gradu Zrenjaninu i okolnim mestima, u kom javni partner – grad – dodeljuje koncesiju privatnom partneru za obavljanje ove delatnosti i pravo na 32 lokala, isključivo za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti, uz plaćanje odgovarajuće naknade.
– Državne apoteke su poslednjih godina postale pravi autsajderi u odnosu na privatne, tako da je u ovoj situaciji koncesija jedino preostalo sredstvo za očuvanje javnog interesa u tako osetljivoj oblasti kao što je apotekarska. Takođe treba znati da naša delatnost ne spada u direktne budžetske korisnike, i da je udeo sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja u našem finansijskom poslovanju nizak. To važi i za maržu na lekove, koja iznosi svega 12 procenata. Iz razgovora sa kolegama znam da su u ovaj vid partnerstva sa privatnim kompanijama iz ove branše ušle samo apoteke u Subotici i Zrenjaninu. Ostali tavore, polako se gase ili preživljavaju tako što izdaju poslovni prostor privatnim farmaceutima. Rekao bih da je takva pasivnost neprihvatljiva – kaže za „Zrenjanin” dr Milan Miljuš, direktor „Apoteke Zrenjanin”.

NEMA MESTA ZA BLEFERE
Raspisom oglasa definisano je da je koncesionar obavezan da u periodu od prethodne tri godine ima iskustva u vođenju apoteka na najmanje 60 lokacija u Srbiji, da ima najmanje 300 zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara i da u vlasništvu ima i galensku laboratoriju sa najmanje 30 registrovanih lekova.
Ozbiljnost čitavog ovog poduhvata može se videti i iz uslova da koncesionar mora imati ostvaren godišnji prihod od najmanje 15 miliona evra u poslednje tri godine i da je u istom vremenu ostvario pozitivan finansijski rezultat od tri miliona evra.
Koncesionar u stopostotnom privatnom vlasništvu imaće jednake obaveze koja sada ima zdravstvena ustanova „Apoteka Zrenjanin”.

  • OSAM APOTEKA U GRADU I 18 U SELIMA
    Koncesija se odnosi na osam apoteka u Zrenjaninu i 18 u selima na gradskom području. Jedna apoteka, koja je u krugu Opšte bolnice „Dr Vasa Savić”, i jedna u Lukićevu, su u zakupu, a ostale pripadaju Gradu Zrenjaninu.
    „Apoteka Zrenjanin” ima 89 zaposlenih, od čega su više od polovine dilomirani farmaceuti i magistri.
    Raspisom Javnog poziva za učestvovanje u postupku koncesije za revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Gradu Zrenjaninu predviđeno je da koncesionar osniva novu zdravstvenu ustanovu.

Marin Stojin