Udri po džepu, a ne po savesti!

Piše: Dalibor Bubnjević

Da li ste zapazili da se ološ sve ređe tuče po kafanama? Nije u pitanju razbuđivanje moralnih načela pojedinca. Reč je o ekonomskoj logici koju su advokati nametnuli svakom siledžiji. Naime, naneti lake telesne povrede nekome podrazumeva, po sudskoj praksi, uslovnu osudu (prekršajnu ili krivičnu). Međutim, tek tada počinju problemi za izgrednika. Oštećeni se, po pravilu, obraća nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Samim tim izazivač kavge mora biti spreman
da plati duševnu bol zbog straha, povrede časti i sl.
Zašto se navedeni scenario ne bi mogao primeniti i na gradsku infrastrukturu? Svake nedelje slušamo vapaje nadležnih. Ovih dana nas je JKP „Čistoća i zelenilo“ obavestilo da su uništeni novi kontejneri u Maloj Americi. Već nedeljama smo svedoci vandalizma po saobraćajnim znakovima. Drskost prevazilazi sve granice, pa se isti potpisnik pojavljuje i nakon što se očisti signalizacija.
Vreme je da se u Zrenjaninu razbude nadležne službe (od saobraćajne inspekcije do komunalne milicije). Trebalo bi da revnosnije podnose prijave. Tu nije kraj njihovim naporima. Neophodno je da o svemu obaveste Pravobranilaštvo. To je idealna prilika da se potom od bahatih sugrađana zahteva naknada štete koju su izazvali. Dakle, možda će dobiti od „prekršajaca“ uslovnu osudu, ali će morati da plate!
Pravobranioci, budite saučesnici za dobrobit svih nas!