VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Prijave za ispite do 10. juna

Studenti, koji su časove mogli da pohađaju u maju, sada se spremaju za naredni korak u svom obrazovanju. Prijava ispita za junski ispitni rok na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija za studente na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama traje od utorka, 2. juna, do srede, 10. juna. U junu će takođe biti organizovane vežbe u laboratorijama sa manjim grupama studenta. Sve to uz mere zaštite zbog nedavne pandemije virusa koronaIstovremeno, Visoka škola priprema i upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija. To su tehnološko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, inženjerski menadžment u kriznim uslovima, elektrotehnika i računarstvo i inženjerstvo zaštite na radu. Uslovi su završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine i položen prijemni ispit – test opšte tehničke kulture za sve studijske programe osim za elektrotehniku i računarstvo gde se polaže prijemni ispit iz fizike.

Na master stukovnim studijama školovanje će biti moguće na dva programa – tehnološko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo.

Kako kaže dr Mile Lovre, direktor VTŠ, u toku je renoviranje kabineta i laboratorija. Oprema je starijeg datuma, ali se koristi. Dosta je uloženo u nabavku račnarske opreme. Priprema se i treća faza sanacije krova, u čemu učestvuje pokrajinska Vlada.

M.B.