ZAKUP DRŽAVNOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINAMA SREDNJEG BANATA

Rok za prijavu – 31. oktobar

Nedavno su nadležne komisije opština Novi Bečej, Žitište, Sečanj i Nova Crnja raspisale javni poziv za dokazivanje prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritorijama tih lokalnih samouprava za 2021. godinu. Zainteresovana fizička i pravna lica dokumentaciju za dokazivanje tog prava treba da dostave do 31. oktobra ove godine.
Pravo prečeg zakupa može da se ostvari po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom i po osnovu stočarstva, za šta je potrebno dostaviti propisane izvode i uverenja. Osim toga, zainteresovani treba najkasnije do 1. septembra da podnesu zahtev za izlazak republičke poljoprivredne, odnosno veterinarske inspekcije.
Sva dokumenta koja se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva treba da glase na isto pravno ili fizičko lice koje može da bude nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Za period zakupa koji je duži od godinu dana, osim uplate najma za taj period, korisnik zemljišta je dužan da dostavi i sredstvo obezbeđenja plaćanja.
B. M.

Opširnije u štampanom izdanju