ZELENO POLJE: Posađene sadnice

Kompanija „Drekslmajer“ donirala je više od 150 sadnica listopadnog i zimzelenog drveća za formiranje parka u Mesnoj zajednici „Zeleno polje“. Sadnice su, zajedno sa zaposlenima u kompaniji i radnicima u JKP „Čistoća i zelenilo“, posadili predstavnici Pokreta gorana Vojvodine Zrenjanina, učenici Tehničke škole koji po dualnom modelu obrazovanja pohađaju nastavu u pogonu „Drekslmajera“.

– U želji da doprinesemo unapređenju zaštite životne sredine, inicirali smo ovu akciju. Svako od nas treba da se ponaša odgovorno, jer samo tako ćemo stvoriti uslove za bolji život svih generacija. Realizacijom ove akcije želimo da budemo dobar primer i da damo podsticaj za podizanje svesti o brizi o životnoj sredini – istakao je prilikom sadnje na Zelenom polju Ralf Kapele, generalni direktor „Drekslmajera“ u Srbiji.

Kapele je ukazao i da se ova kompanija snabdeva električnom energijom isključivo iz obnovljivih izvora energije.

– Izborom zelene energije, naša kompanija bira da posluju ekološki, da učestvuje u izgradnji čistije životne sredine i održivom razvoju. Na taj način smo aktivni učesnici u unapređenju zajednice u kojoj poslujemo. Kao deo redovnih aktivnosti, u neposrednoj blizini pogona posadili smo 284 sadnice bora, jasena tamatiksa – istakao je Ralf Kapele.

Aleksandra Magazin, šefica Rasadnika JKP „Čistoća i zelenilo“ napomenula je da će zaposleni u ovom komunalnom preduzeću voditi računa, zalivati i brinuti o novoposađenim mladicama, a po završetku sadnje organizovana je i akcija čišćenja zelenih površina na ovom prostoru iza zelenopoljske ambulante.

S.V.