Conferința finală a proiectului „Împuternicirea Banatului prin nevoi realiste”

Ocuparea forței de muncă și cooperarea economică

Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică „Banat”, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, partener coordonator și respectiv Camera de Comerț și Industrie a Serbiei, prin Camera Regională din Zrenianin, au realizat, din iulie 2019, proiectul transfrontalier „Să valorificăm piața muncii din Banat prin nevoi realiste”. Vineri, 28 august, a avut loc conferința de închidere a activităților, în sala de conferințe a Hotelului „Vojvodina” din Zrenianin și pe terasa „Lloyd” din Timișoara.
Proiectul a fost implementat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Intereg-IPA România-Serbia, a durat 12 luni, cu un buget total de peste 200 de mii de euro. Scopul proiectului este de a echilibra rata ocupării forței de muncă în zona transfrontalieră româno-sârbă. Într-un moment în care întreaga lume se confruntă cu epidemia COVID 19, cu cea mai importantă problemă a securității sănătății, realizarea proiectului a fost dificilă, dar toate activitățile au fost realizate și toate rezultatele planificate au fost atinse. Cu această sinergie, rezultatele nu au lipsit: a fost pregătit un studiu privind piața muncii în Banat cu un plan de acțiune și a fost format un „Consiliu transfrontalier pentru sprijin și monitorizare a punerii în aplicare a planului comun de acțiune”.

 

Au fost realizate 4 cursuri de cinci zile pentru 80 de șomeri, la Zrenjanin și Timișoara. S-au ținut întâlniri B2B la Zrenjanin și la Târgul Ocupării Forței de Muncă din Timișoara, cu participarea a peste 40 de companii și a peste 100 de șomeri de pe ambele părți ale frontierei. A fost creat un portal web interactiv pentru șomeri și angajatori. Astfel de rezultate stau la baza proiectelor viitoare, care sunt deja gata și fac parte integrantă din planul de acțiune dezvoltat în cadrul proiectului. Studiul pieței muncii a arătat că, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și cooperarea economică, România și Serbia au oportunități realiste pentru o cooperare viitoare care va contribui la dezvoltarea zonei de frontieră. Implementarea cu succes a proiectului a fost ajutată de factori relevanți, orașul Zrenjanin și toate autoritățile locale de pe teritoriul Banatului Central, Serviciul Național de Ocupare a Forței de Muncă, Districtul Administrativ al Banatului Central, Asociația Antreprenorilor Zrenjanin, un număr mare de antreprenori, ONG-uri. Conferința finală a proiectului „Împuternicirea Banatului prin nevoi reale” a avut loc la Hotelul Voivodina, în prezența tuturor actorilor care au ajutat la implementarea proiectului.
În numele orașului Zrenjanin, s-au adresat publicului Duško Radišić, viceprimar, apoi Predrag Stankov, directorul Camerei regionale de comerț din Districtul administrativ al Banatului Central, Radomir Topalov, manager de proiect de la Agenția Regională pentru Dezvoltare Socio-Economică „Banat”, și Rafaela Kolban de la Camera de Comerț Timiș. A fost prezentă și Snežana Vučurević, prefecta Districtului administrativ al Banatului Central.

M. V. (D. V. )